Certifiering av SBR-medlemmar

byggprojektledare-byggarbetsplats-byggkonstruktion-1280x720.jpg

Kiwa är ny partner för SBR Byggingenjörerna. I samband med att avtalet med SBR träder i kraft kommer det finnas en möjlighet att flytta över sin certifiering/certifieringar (Gäller Entreprenadbesiktningsman, Överlåtelsebesiktningsman och Byggprojektledare) till Kiwa Certification AB utan kostnad.
Ärendesystemet (Idun) kommer att stödja dig i ansökningsprocessen.

Ansökan om att flytta över din certifiering till Kiwa Certification

För att vi skall kunna ta över din certifiering behöver du i samband med ansökan skicka in
följande underlag;

 • Ditt giltiga certifikat,
 • Dina genomförda årliga rapporteringar (bekräftelsebrev),
 • Kopia på försäkringsbrev som påvisar att du har relevant försäkringar tex. Konsult- och ansvarsförsäkring,

Det är viktigt att du fyller i att Du är medlem i SBR samt att du fyller i att du accepterar SBR:s uppförandekod. Ärendesystemet (Idun) kommer att stödja dig i ansökningsprocessen.

Du kommer efter genomförd granskning att erhålla ett nytt certifikat med nytt certifikatsnummer från Kiwa med samma giltighetstid som ditt tidigare certifikat. Detta kommer att göras kostnadsfritt. I samband med utställandet kommer dina certifikatsuppgifter även publiceras på vår hemsida samt uppgifter skickas över till SBR.

Årlig rapportering skall fortsättningsvis och efter uppmaning skickas till Kiwa och kommer att faktureras enligt prislista.

Observera!
Om ditt certifikats giltighetstid är mindre än ett år kommer vi att hantera dina inlämnade uppgifter som en ansökan om förnyelse. Detta kommer medföra att ytterligare information behöver skickas in samt att du behöver skriva ett prov för att styrka dina kunskaper inom området.

Om du även har en certifiering som Kontrollansvarig har Kiwa naturligtvis möjligheten att certifiera dig även för detta. Ansökningsförfarandet är dock lite annorlunda då du behöver skicka in mer underlag. Har du några funderingar om detta så är du välkommen att höra av dig till oss i frågan.

Välkommen till Kiwa!

Certifieringar

Kiwa erbjuder följande tjänster till SBR-medlemmar

 • Kiwa erbjuder certifiering av överlåtelsebesiktningsman enligt gällande kravspecifikation. För att få certifiering som överlåtelsebesiktningsman ska du vara medlem i SBR och kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven enligt kravspecifikationen. Framtagning och förvaltning av denna version av kravspecifikation har skett i samarbete mellan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund och Kiwa Certification.
  Visa
 • Kiwa erbjuder certifiering av entreprenadbesiktningsman enligt gällande kravspecifikation. För att få certifiering ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven. Framtagning och förvaltning av denna version av kravspecifikation har skett i samarbete mellan SBR Byggingenjörerna och Kiwa Certification.
  Visa
 • Kiwa erbjuder certifiering av byggprojektledare enligt gällande kravspecifikation. För att få certifiering som byggprojektledare ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven. Framtagning och förvaltning av denna version av kravspecifikation har skett i samarbete mellan SBR Byggingenjörerna och Kiwa Certification.
  Visa