Vad är ett anmält organ (NoBo)?

Kiwa är ett anmält organ (Notified Body, Nobo). Inom EU är NoBo en tredje part som ackrediterats av en medlemsstat för att bedöma om en produkt som ska lanseras på marknaden uppfyller särskilda standarder. Överensstämmelsebedömning kan inkludera inspektion och undersökning av en produkt, dess design, samt tillverkningsmiljön och processerna som hör till.