Varför ska jag certifiera mitt företag?

Certifiering skapar förtroende. Förtroende för dina produkter, tjänster, processer och anställda. Med certifieringen kan du visa att din verksamhet fungerar säkert och effektivt och att du strävar efter hållbarhet. Men det finns också andra skäl att certifiera din verksamhet.