Ansök om certifiering - Bygg & Energi

Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av personer. Certifieringsverksamheterna följer kvalitetsstandarderna ISO/IEC 17024.

Om du är osäker på om du uppfyller kraven för certifiering, så erbjuder Kiwa en möjlighet till en enklare förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört. Ange också din praktiska erfarenhet. 

Vid förnyelseansökan är det viktigt att du uppfyller kraven för ett förnyelseprov, genom att du skickat in årlig rapportering varje år samt utfört rätt antal uppdrag enligt gällande krav enligt Boverkets författningssamlingar.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har frågor!

Lämplighetsintyg för personcertifieringar (pdf)  

Årlig rapportering för personcertifieringar (pdf)

Årlig rapportering för pannoperatörer (pdf)

Kiwa Sveriges Allmänna villkor för person- och produktcertifiering samt kontrollbesök

Hantera dina certifieringar inom Bygg & Energi (Logga in på Idun)