Ansök om typgodkännande av byggprodukter för sanitetsarmaturer

Vad är ett typgodkännande?

Typgodkännande gäller de produkter som inte är eller ska CE-märkas. Regelverket för svenska typgodkännande består av Plan- och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR) och ett ackrediterat certifieringsorgans bedömningsdokument. Endast det ackrediterade certifieringsorganet har rätt att utfärda typgodkännande.  Mer information om regelverket finns hos Boverket.

Som oberoende part och certifieringsorgan granskar Kiwa underlag, styrkande dokumentation och liknande mot kravställningen och ger därefter ett utlåtande om produkten uppfyller ställda krav. När samtliga krav uppfyllts utfärdar vi ett typgodkännande som intygar att tillverkaren styr sin produktion så att produktens egenskaper upprätthålls över tid vid tillverkningen.

Här ansöker du om ett typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll

Typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll utfärdas i enlighet med Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll, BFS 2013:6 (TYP 7). Tjänsten är ackrediterad enligt SS-EN ISO/IEC 17065:2012. Här nedan kan du ladda ner och fylla i ansökan, som ska göras på svenska eller engelska:

Energiklassningscertifiering av sanitetsarmaturer

För att hjälpa till exempel fastighetsaktörer att välja energibesparande sanitetsarmaturer, bland annat termostatblandare, köks- och tvättställsblandare, har tillverkare tillsammans med myndigheter enats om en märkning och energiklassning enligt svenska standarder. Detta görs genom särskilda processer där man provar och prestandatestar innan produkten slutligen kan certifieras. Här finns mer information om Kiwas arbete med energiklassning.

Ansök om energiklassningscertifiering

Energiklassningscertifikat utfärdas i enlighet med Certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur, utgåva 3. Tjänsten är oackrediterad. Här nedan kan du ladda ner och fylla i ansökan, som ska göras på svenska eller engelska:

Allmänna villkor för certifiering