Kärnkraft

Nyckeln till en tillförlitlig kärnkraftsmiljö är att ha processer och installationer med så små risker som möjligt. Kiwa kan hjälpa dig att minimera riskerna, från designfasen till konstruktion och drift av din kärntekniska utrustning. Vi gör det till exempel med hjälp av anpassade riskanalyser av ditt projekt (HAZOP, LOPA, SIL, FTA, FMEA, SWIFT, QRA etc.). På så sätt får du en tydlig bild av det exakta skicket på din kärntekniska utrustning och vet när installationerna behöver repareras eller bytas ut. Samtidigt kontrollerar du om utrustningen uppfyller de rättsliga kraven och internationella standarder som SME och RCC-M.

Inspektioner av processutrustning

Vi utför inspektioner av processutrustning för kärnkraftsmarknaden för att säkerställa säkerheten för trycksatt utrustning och rörledningar. Våra inspektioner baseras på lagkrav (både nationellt och internationellt), på den processinformation du levererar, på oförstörande provning (NDT) och Kiwas empiriska kunskap.
Bedömningarna tar hänsyn till:

 • Kritiska säkerhetselement
 • Utrustning som ska inspekteras
 • Optimala intervall för inspektion
 • Teknik och materialinspektion

Tack vare modern teknik uppstår nya avancerade tekniker för att testa, inspektera och certifiera din kärntekniska utrustning. Kiwas experter är väl förtrogna med den senaste utvecklingen inom teknik- och materialinspektioner. Vi utför tjänster som inkluderar drönarinspektioner, läckageinspektioner, livscykelanalyser samt process- och automationssäkerhet.

För materialinspektion använder vi oss av förstörande provning (DT), skadeundersökningar och livslängdsanalyser. Vi finns med som partner och hjälper dig att förbättra din verksamhet. Tillsammans kartlägger vi den bästa vägen att gå. Allt detta för att säkerställa säkerhet, kvalitet och hälsa och för att minimera stopptiden för dig och ditt företag.

Depositphotos_33749387_XL.jpg

Riskanalyser

Vi har ett stort antal riskanalyser i vår portfölj. Från kvantitativ riskanalys till processäkerhetsanalys: vi vet vilken typ som är bäst för dig. I listan nedan hittar du en kort översikt över de analyser vi utför.

 • HAZOP (risk- och genomförbarhetsstudie)
 • SWIFT (strukturerad Vad händer om-teknik)
 • En strukturerad brainstorming för att fastställa olika risker inom eller utanför en (enkel) process (installation) baserat på checklistor där teamet ställer I fall att-frågor innan riskanalysen genomförs (snabbare version av FMEA)
 • FTA (felträdsanalys)
 • Felträdsanalys kan hantera extremt komplexa (multipla) fel
 • FMEA (analys av felfunktion och feleffekt)
 • Främst tillämplig vid utveckling av komplexa system: (produkt)design eller processdesign
 • LOPA (Layers Of Protection Analysis enligt IEC 61511, bilaga F)
 • SIL (säkerhetsintegritetsnivå enligt IEC 61508)
 • Bowtie (Bow Tie-analyser)

Större projekt

Kiwa har kapacitet att stödja stora projekt som driftstopp, modifieringar och helt nya byggprojekt. Vi har en stor internationell pool av inspektörer och operatörer som täcker hela den nordeuropeiska regionen. Genom denna täckning kan vi tillhandahålla inspektionstjänster i full omfattning för stora projekt i regionen, inklusive leverantörsinspektioner, QA/QC, inspektioner av tryckbärande utrustning, svetsarcertifiering, materialprovning och NDT.

Våra tjänster för kärnkraftssektorn

 • EEMUA 159 innehåller riktlinjer för kontroll, underhåll och reparation av lagringstankar ovan mark. Med en EEMUA-utvärdering kan du vara säker på att dina lagringstankar håller hög kvalitet.
  Visa
 • Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.
  Visa
 • Vi utför ackrediterad kontroll av mekaniska anordningar i kärntekniska anläggningar. Du som anläggningsägare eller leverantör kan anlita oss för bland annat konstruktions-, tillverknings- och installationskontroll av exempelvis rörsystem, tryckkärl, ventiler, värmeväxlare och reaktortankar.
  Visa
 • Spara pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa
 • ISAAC är en programvara för att utföra brottmekaniska beräkningar samt skadetålighetsanalyser. Det inkluderar procedurer för både spricktillväxtberäkningar och acceptansbedömningar för ett stort antal geometrier.
  Visa
 • Genom att certifiera svetsprocessen enligt ISO 3834 får du tillgång till en större marknad, ökad svetskvalitet och ett bevis på er svetskompetens.
  Visa
 • ISO 3834 är ett ramverk som beskriver hur man kan åstadkomma ett väl fungerande kvalitetssystem vid svetsande verksamhet. En viktig hörnsten är att svetsande företag har en skyldighet att ha en svetsansvarig (svetskoordinator). Denna roll kan vara extern vilket medför stora fördelar för mindre företag som inte har tillräckliga volymer för att ha en egen svetsingenjör på heltid. Genom vårt expertstöd erbjuder vi omfattande erfarenheter och djupgående kunskaper inom svetsning och materialteknik vilket är särskilt värdefullt inom komplexa svetsprojekt.
  Visa
 • ISO 9001 är en bred standard för kvalitetsledningssystem, med kundperspektiv, utveckling och kvalitet i fokus. Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt ISO 9001.
  Visa
 • Svetsprocedurer kan kvalificeras på olika sätt, enligt olika standarder. Kiwa erbjuder ackrediterad kvalificering av svets- och lödprocedurer.
  Visa
 • Turbiner spelar en avgörande roll i många processer. Därför är det viktigt att de fungerar och är i gott skick så länge som möjligt. Genom provning kan du hitta defekter i tid, vilket minskar risken för driftstopp och oväntade kostnader.
  Visa