Olja, gas och kemikalier

Den (petro)kemiska industrin är komplex, investeringsintensiv och starkt beroende av väl fungerande tillgångar och processer för sin lönsamhet. För att det ska fungera smidigt finns det strikta krav på korrekt utformning, rutiner och utrustningskontroll samt på utbildade och erfarna medarbetare. Miljöhänsyn blir allt viktigare; läckage eller haverier som kan skada miljön eller ditt företags varumärke är bokstavligen oöverkomliga. Kiwa erbjuder ett brett utbud av tjänster inom olje-, gas- och kemisektorn för att hjälpa dig att se till att din verksamhet och dina anställda, anläggningar, lagringssystem, (transport)rörledningar och andra anläggningar är i optimalt skick. Vi deltar vid underhållsstopp och i era renoverings-, moderniserings- och investeringsplaner. På så sätt kan ni minimera riskerna, maximera säkerheten, drifttiden och hållbarheten och möta utmaningarna - idag och imorgon.

Inspektioner av processutrustning

Vi utför inspektioner av processutrustning för att säkerställa säkerheten hos trycksatt utrustning, ugnar, sprickraffinaderier, lagringstankar och rörledningar. Utvärderingarna baseras på lagkrav, din processinformation, icke-förstörande provning och vår empiriska kunskap. Inspektionerna utvärderar och definierar:

 • Kritiska säkerhetselement
 • Utrustning som ska inspekteras
 • Optimala inspektionsintervaller

När all viktig information har samlats in under inspektionen kan uppgifterna användas för att hantera utrustningens livscykel och för att definiera de nödvändiga procedurerna under utrustningens livscykel. På så sätt får du som tillverkare en bra överblick över riskfaktorerna, detaljerna i reparations- och underhållsprocedurerna och kan utveckla fokuspunkter för den kommande perioden.

Depositphotos_19000763_XL.jpg

Teknik- och materialinspektion

Modern teknik banar väg för nya avancerade tekniker för att testa, inspektera och certifiera din utrustning ännu bättre. Våra experter håller sig alltid uppdaterade om den senaste utvecklingen inom området. Det är därför våra tjänster omfattar drönarinspektioner, läckageinspektioner, livscykelanalys samt process- och automationssäkerhet.

För materialinspektion använder vi oss av förstörande provning (DT), skadeundersökningar och livslängdsanalyser. Tillsammans med dig kartlägger vi den bästa vägen att gå. Allt detta för att säkerställa säkerhet, kvalitet och hälsa och för att minimera stopptiderna för dig.

Större projekt

Projekt som driftstopp, modifieringar och nybyggnation kan vara mycket komplexa. På Kiwa har vi experter som kan hjälpa dig. Vår internationella pool av inspektörer och operatörer täcker hela den nordeuropeiska regionen. Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla inspektionstjänster i full omfattning för stora kapitalprojekt i regionen. Till exempel leverantörsinspektioner, QA/QC, inspektioner av tryckbärande anordningar, svetsarcertifiering, materialprovning och NDT.

Våra globala tjänster inom olja, gas och kemikalier

 • EEMUA 159 innehåller riktlinjer för kontroll, underhåll och reparation av lagringstankar ovan mark. Med en EEMUA-utvärdering kan du vara säker på att dina lagringstankar håller hög kvalitet.
  Visa
 • Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.
  Visa
 • Spara pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa
 • Våra rådgivare har bred teoretisk och praktisk erfarenhet av kemikalier inom offshorebranschen. Vi hjälper dig att inhämta nödvändig information och med registrering i enlighet med HOCNF.
  Visa
 • ISAAC är en programvara för att utföra brottmekaniska beräkningar samt skadetålighetsanalyser. Det inkluderar procedurer för både spricktillväxtberäkningar och acceptansbedömningar för ett stort antal geometrier.
  Visa
 • Är du säker på att ditt företag utför kemikaliehanteringen på ett tillfredsställande sätt? Kiwas kemikaliekontroll är en paketlösning för dig som vill veta status för din kemikaliehantering.
  Visa
 • Vi utför tryckprovning, täthetskontroll och läcksökning för att verifiera hållfastheten hos dina objekt och se till att det inte finns läckage i till exempel svetsar, flänsar eller kopplingar.
  Visa
 • Genom att certifiera svetsprocessen enligt ISO 3834 får du tillgång till en större marknad, ökad svetskvalitet och ett bevis på er svetskompetens.
  Visa
 • Genom vårt partnerskap med TÜV SÜD Industrie Service GmbH tillhandahåller vi alla nödvändiga AIA-inspektionstjänster för pannor och tryckkärl för att uppfylla ASME BPVC-kraven.
  Visa
 • ISO 3834 är ett ramverk som beskriver hur man kan åstadkomma ett väl fungerande kvalitetssystem vid svetsande verksamhet. En viktig hörnsten är att svetsande företag har en skyldighet att ha en svetsansvarig (svetskoordinator). Denna roll kan vara extern vilket medför stora fördelar för mindre företag som inte har tillräckliga volymer för att ha en egen svetsingenjör på heltid. Genom vårt expertstöd erbjuder vi omfattande erfarenheter och djupgående kunskaper inom svetsning och materialteknik vilket är särskilt värdefullt inom komplexa svetsprojekt.
  Visa