Tjänster inom betong

Nedan finns våra tjänster inom betong. Kontakta oss gärna om du inte hittade det du letade efter. 

  • Genom att göra en tillståndsbedömning av dina äldre betongstrukturer får du underlag för att kunna sätta in förbättringsåtgärder i tid. Kiwa erbjuder besiktning, provning, strukturell analys och tillståndsbedömning.
    Visa
  • Broinspektioner utförs för att hitta eventuella skador och brister på broar. På så vis kan vi öka säkerheten och framkomligheten för trafikanterna.
    Visa