Svar på vanliga frågor om balkonger

Allmänt om tillståndsbedömning

Bomknackningen utförs genom att en specialhammare knackas mot betongen för att vi ska kunna lyssna efter ihåliga ljud. Sådana ljud kan indikera armeringskorrosion/håligheter vilket innebär att betongen har spjälkat loss vilket på sikt äventyrar bärigheten i konstruktionselementen. Vid vår bedömning tittar vi särskilt efter om det finns risk för stillastående vatten på betonggolven, eventuella sprickor, utfällningar och indikationer på korrosion och skador för bärande konstruktionselement,

Täckskiktsmätning genomförs med vår Profometer vilket indikerar avståndet mellan ytskiktet och armeringen i konstruktionselementen. Med vår Georadar (GPR) kan vi även bedöma armeringsinnehållet i konstruktionselementen.

Genom sk karbonatiseringsprov mäts pH-värdet i betongen vid olika djup. Provet utförs genom att en lösning appliceras i borrhålet och indikerar eventuellt sänkt pH-värde. Resultatet kan användas till att uppskatta hur långt karbonatiseringsfronten har kommit och om det fortfarande finns ett tillräckligt högt pH-värde i betongens ytskikt som skyddar armeringen från korrosion. På samma sätt kan det vara viktigt att uppskatta kloridhalten på olika nivåer i balkongen. 

I vissa fall kan det även vara aktuellt att ta ut några borrkärnor för hållfasthetsbedömning av betongen. Detta steg sker alltid i samråd med kunden och sådan uttagshål repareras alltid.

Kontakta Kiwa för en konsultation

Regelbunden och grundlig inspektion av balkonger är avgörande för att upprätthålla både säkerhet och kvalitet på bostadsrättsföreningens fastigheter. Genom att anlita kvalificerade experter kan du säkerställa att din fastighet inte bara är säker utan också bidrar till en högre livskvalitet och fastighetsvärde. Kontakta oss för en konsultation och börja planera för en säkrare framtid för din balkong idag!

Glöm inte att en investering i balkongbesiktning är en investering i din fastighets långsiktiga hållbarhet och säkerhet. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med era balkongbehov och för att få en uppskattning av kostnaderna. Din säkerhet är vår prioritet! Kontakta oss för en offert!

Begär offert