15 maj 2024

Vikten av balkongunderhåll för fastighetsägare

Efter en rad olyckor och tillbud när det gäller balkonger, vill vi påminna dig om vikten av att regelbundet genomföra besiktning av dina balkonger. Detta för att säkerställa säkerheten för dina hyresgäster och för att undvika potentiellt katastrofala olyckor.

Mossa-balkong-skador-690x300.jpg

Ta hand om dina balkonger – det är viktigt för din fastighet!

Är du säker på att dina balkonger är redo för utomhussäsongen? Har du funderat över deras tillstånd och hur väl de klarar av belastningen från inglasningar, utemöbler och förvaring?

Som fastighetsägare är det lätt att glömma bort ansvaret för balkongens säkerhet, men det är en viktig del av fastigheten som kräver regelbunden tillsyn och underhåll. En välskött balkong förhöjer inte bara din fastighets estetiska värde utan kan också förlänga dess livslängd och öka hyresgästernas säkerhet och trivsel. Ett rum som är utomhus men ändå privat.

Risker med bristfälligt balkongunderhåll

  • Balkonger av armerad betong är särskilt utsatta för skador över tid. Om de inte sköts ordentligt kan deras livslängd väsentligt förkortas jämfört med resten av fastigheten.
  • Balkonger från olika tidsperioder kan ha olika grundkonstruktioner, vilket kräver särskild uppmärksamhet. Inglasningar och markiser kan öka vikten och kräva verifierande hållfasthetsbedömningar för att säkerställa personsäkerheten.
  • Fel typ av färg kan leda till fuktansamling och påskynda risken för armeringskorrosion.

Att inte uppmärksamma tidiga tecken på skador eller slitage kan leda till allvarliga konsekvenser. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att agera i tid. En tillståndsbedömning är en första åtgärd mot en handlingsplan för att säkra balkongens hållbarhet. Kiwa har lång erfarenhet av betongkonstruktioner och kan hjälpa dig och din bostadsrättsförening att utarbeta lämpliga åtgärder för att bevara balkongens kvalitet och säkerhet. Genom att vara proaktiv i ditt underhåll kan vi tillsammans arbeta för en säkrare boendemiljö.

Mer information: 
Balkongbesiktning: En livsviktig tjänst för betongsäkerhet

Kommande webbinarium om balkongsäkerhet

Vill du veta mer om balkongsäkerhet? Anmäl dig då till vårt kostnadsfria webbinarium 31 maj, kl 13-14. Mikael Lorentzon, ansvarig för Kiwas Stål- och Betonginspektörsgrupp, tipsar om tecken på begynnande skador och vilka skador som kan vara av väsentlig betydelse för din säkerhet.

Välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium om balkongsäkerhet