Fördelar med Asset Management

Asset Management hos Kiwa

Få hjälp av experter

Kiwas tekniska specialister har djup kunskap inom sina expertområden, såsom avancerade hållfasthetsanalyser och korrosionsbedömning. Vi har etablerad kompetens inom livscykelkostnad (LCC) och mycket god erfarenhet av tekniska avtalsfrågor.

Unikt koncept

När vi stöttar våra kunders Asset Management kombinerar vi alla nödvändiga specialistkunskaper och integrerar dem i ett starkt LCC- och Asset Management-fokus. Samtidigt följer vi riktlinjerna i den internationella Asset Management-standarden ISO 55000.

Skräddarsydda lösningar

Vi utgår ifrån den fas i livscykeln som tillgångarna befinner sig i, samt organisationens möjlighet att arbeta med tillgångsförvaltning. På så vis får du ett användbart resultat som leder till önskvärda förbättringar.

Tjänster

Exempel på tjänster inom Asset Management. Kontakta oss gärna om du inte hittade exakt det du behöver. Om det handlar om tåg och infrastruktur kan vi med största sannolikhet hjälpa dig.

  • Få optimerad och kostnadseffektiv livstidsförvaltning av tunga mekaniska system och mekaniska högvärdeskomponenter. Kiwas metodik ger också goda möjligheter till livstidsförlängning, vilket ofta medför stora ekonomiska besparingar.
    Visa