En skade- eller haveriutredning ger dig en god grund för att kunna besluta om effektiva fortsatta åtgärder.

Våra tjänster ger dig kunskap om orsakerna vid haverier och fel och vi ger dig rekommendationer hur du ska undvika det i framtiden. Det ger dig de bästa förutsättningarna för att besluta om din utrustning behöver bytas ut eller inte och hur du bäst ska lägga upp provnings- och inspektionsprogram.