Tjänster inom inspektions- och underhållsplanering

Nedan finns våra tjänster inom inspektions- och underhållsplanering. Kontakta oss gärna om du inte hittade det du letade efter. 

 • Riskbaserad Inspektion (RBI) och Riskbaserad kontroll (RAK) är en metod för att planera och genomföra underhållningsinsatser och inspektioner med syfte att optimera besiktningen av din utrustning. Att kunna planera underhåll och förebygga oplanerade driftstopp är avgörande för både din lönsamhet och säkerheten i din verksamhet.
  Visa
 • Minska riskerna i ditt investeringsprojekt eller byggprojekt med IPM - Independent Project Monitoring. IPM ger en oberoende part som utför teknisk revision och övervakning av projektet, från projektstart till avslut.
  Visa
 • Utmaningen med elektriska och elektroniska programmerbara system är att konstruera dem så att de förhindrar uppkomst av allvarliga fel, eller att ha kontroll på de eventuella fel som kan uppkomma. Mot bakgrund av detta har EN IEC 61508 utarbetats vilket är huvudstandarden för SIL, Safety Integrity Level.
  Visa
 • Genom att anpassa förebyggande underhåll efter din utrustning får du en mer effektiv användning av personal och resurser. Optimering av förebyggande underhåll ger också en högre tillförlitlighet.
  Visa
 • En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar. För att utvärdera riskerna finns ATEX-direktivet i svensk lagstiftning. Vi hjälper dig följa direktivet genom att bland annat göra riskbedömningar och skapa explosionsskyddsdokument. På köpet får du en säkrare arbetsplats.
  Visa
 • Få optimerad och kostnadseffektiv livstidsförvaltning av tunga mekaniska system och mekaniska högvärdeskomponenter. Kiwas metodik ger också goda möjligheter till livstidsförlängning, vilket ofta medför stora ekonomiska besparingar.
  Visa
 • All verksamhet är utsatt för risker av olika slag, exempelvis risker för person-, miljö- och egendomsskador orsakade av olyckor eller störningar. Med en ordentligt utförd riskanalys minimerar du oönskade händelser som kan orsaka olyckor och skador.
  Visa
 • Kiwas specialister samarbetar med dig i alla kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrolluppgifter från förplaneringsfasen till leveransen, vilket säkerställer att ditt projekt uppfyller sina kvalitetsmässiga och ekonomiska mål.
  Visa