Vid inköp, införande av nya system, organisationsförändringar, upphandlingar och utvecklingsprojekt måste ofta komplexa beslut fattas utifrån en stor mängd faktorer med olika grad av påverkan.

Vi hjälper dig att minimera riskerna.