Med vår hjälp kan du få rätt kunskap för att besluta om din utrustning behöver bytas ut, om de planerade åtgärderna är effektiva eller hur det mest optimala provnings- och inspektionsprogrammet ska läggas upp.
Du får även bättre kunskap om orsaker till haverier och fel och får rekommendationer kring hur haverier kan undvikas i framtiden.

Hållfasthetsanalys är en viktig del vid bedömning av både nya konstruktioner och vid fitness for service i en befintlig anläggning.

Vi har ledande expertis inom hållfasthetsanalys. Vi tolkar standarder, utför beräkningar och genomför analyser.

Hållfasthetsanalyser är användningsbara inom många områden, exempelvis vid haveriutredningar, konditions- och livslängdsanalyser, belastnings-, hållfasthetsverifiering eller brottmekaniska analyser.

En hållfasthetsanalys ger dig möjlighet att ligga steget före.