Vad Kiwa kan göra för dig

Vi ser det osynliga och förbereder för det oförutsedda

Vare sig de är obligatoriska eller frivilliga tillhandahåller inspektioner viktig information som du kan använda för att säkra kvalitet, säkerhet, effektivitet och optimal drift för din utrustning och organisation. Informationen är värdefull och ger tidiga varningstecken om framtida problem. På det sättet kan du undvika kostnader, eller ännu värre, olyckor och nödhaverier. Inspektioner ger således förtroende: för dina anställda, produktionsprocesserna och tillgångar och för hur du påverkar din omgivning. Med andra ord kan inspektioner göra det osynliga synligt och hjälpa dig att förbereda dig för det oförutsedda.

Vi kontrollerar praktiskt taget allt, praktiskt taget överallt

Våra besiktningstjänster innefattar alla typer av kontroller, mätningar, måttkontroller och jämförelser av material eller produkter. Vi inspekterar i princip allt, från små mätinstrument till kraftfulla tryckkärl. Vi utför inspektioner på alla nivåer, allt från konstruktionsgranskning, installation och tillverkning till modernisering, underhåll och intern- eller partiinspektion. Vi undersöker således ett specifikt materials skick, en produkt, en process eller en situation och ser om de efterföljer gällande eller specifika krav, föreskrifter och standarder.

Kiwa är ett anmält organ för många europeiska direktiv. Det betyder att vi är auktoriserade av ett nationellt ackrediteringsorgan för att utföra inspektioner i enlighet med internationella standarder.

Så går besiktningsprocessen till:

Du vill att din produkt, installation eller situation inspekteras oberoende och opartiskt enligt en viss rutin – för att det är obligatoriskt eller för att ditt regelverk kräver det. Kiwa Inspecta hjälper dig att utföra alla nödvändiga besiktningar och förser dig med tydliga resultat.