5 juni 2018

Ackreditering betyder säkerhet

Hur kan vi lita på att varor och tjänster i samhället är säkra och håller hög kvalitet? Om företaget har en ackreditering så vet du att de följer normer och standarder och att kvaliteten är hög.

Hur vet vi att personalen på bilbesiktningen verkligen kan sitt jobb och bara släpper igenom bilar som är trafiksäkra? Att hissen vi åker i har kontrollerats av ett företag med rätt kompetens, eller att de KRAV-odlade grönsakerna vi köper verkligen har producerats enligt normerna för KRAV? Helt enkelt - vem granskar våra granskare?

I Sverige är det Swedac, eller som myndigheten heter, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som utför det arbetet. Varje medlemsland i EU ska ha en statlig ackrediteringsmyndighet som kompetensprövar verksamheter som kan påverka säkerheten för vårt liv, hälsa och vår miljö. Företag som kontrollerar och bedömer andras varor och tjänster måste alltså granskas och godkännas av Swedac för att få göra sitt jobb.   

– Som medborgare ska du kunna lita på att rulltrappan i tunnelbanan eller hissen i köpcentrumet fungerar och att skaderisken är minimerad, det är därför vi finns. När exempelvis rulltrappan står still så kan det betyda att något säkerhetssystem har slagit till och att en säkerhetskontroll ska utföras innan den får tas i drift igen. Det är en signal om att systemet fungerar och att rulltrappan är säker att använda, säger Fredrik Langmead, bedömningsledare på Swedac.

Granskar företagens kompetens

Swedac utfärdar så kallade ackrediteringar av företag och organisationer. Det kan ses som en slags kvalitetssäkring där man granskar företagens kompetens, dess rutiner och metoder så att alla krav för att utföra de tjänster de erbjuder är uppfyllda.

Ett ackrediterat företag kontrolleras regelbundet av Swedac för att säkerställa att det fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering.  

Ackrediteringar är ett internationellt system med gemensamma krav på de ackrediterande organen. Poängen är att skapa en sund konkurrens och en trygghet för kunder – liksom att underlätta handeln mellan länder.

– Varje land inom EU har ett ackrediteringsorgan, och de ska helst inte konkurrera med varandra. Om det var tillåtet med fri konkurrens mellan ackrediteringsorganen finns det risk att det skulle kunna påverka de bedömningar av företagen som görs. Ett utländskt ackrediteringsorgan har kanske inte rätt kunskap om Sveriges krav på exempelvis besiktning av fordon eller lyftredskap, säger Fredrik Langmead.

För vissa branscher är ackreditering obligatorisk. Ett sådant exempel är besiktning av bilar eller företag som kontrollerar hissar. Men ett företag kan också frivilligt ansöka om ackreditering för att kunna visa upp ett bevis på att deras tjänster utförs på rätt sätt och med hög kvalitet, något som inte minst kan vara bra för ett företags varumärke.

Många regelverk att förhålla sig till

Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac. Som besiktningsföretag är Kiwa Inspecta verksamt inom många branscher och områden, och har därför en uppsjö regelverk att förhålla sig till, som exempelvis kraven från Boverket, Rikspolisstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

– För oss handlar ackrediteringen om att få en stämpel på att man är kompetent att utföra det här arbetet. Dessutom måste vi som besiktningsföretag enligt lag vara ackrediterat – annars får vi inte kontrollera lyftanordningar, hissar eller liknande. Vi är också ackrediterade att göra provningar, som dragprov eller röntga material, säger Anders Johansson, kvalitetsansvarig på Kiwa Inspecta.

Han berättar att företaget även är ackrediterat för att certifiera processer eller personer. Det kan exempelvis handla om svetsare som vill arbeta med kvalificerade svetsjobb, som att svetsa i speciella material, inne på kärnkraftverk eller i tryckbärande anordningar. För det krävs en certifiering.

Som kvalitetsansvarig är det Anders Johansson som är ytterst ansvarig för att Kiwa Inspecta klarar av Swedacs bedömningar som sker var 16:e månad och totalt omfattar ca 65 mandagar.

– Det krävs mycket för att upprätthålla kvaliteten och bevisa att vi jobbar på rätt sätt. Det måste finnas dokumenterade och strukturerade rutiner för allt. Swedac lägger dessa under lupp men följer även med vår personal på uppdrag hos kunder, säger Anders Johansson. 

300 granskare över hela Sverige

Fredrik Langmead berättar att Swedac har ca 300 bedömare till sitt förfogande över hela Sverige, som ser till att de ackrediterade företagen upprätthåller rätt kompetens vid tillsynerna.

– Som bedömningsledare på Swedac blir det många resdagar per år då våra tillsyner till stor del sker ute hos de ackrediterade företagen, säger Fredrik Langmead

– Det viktigaste är att såväl vi som våra tillsynsobjekt, alltså det näringslivet kallar kunder, har rätt kompetens. Det måste finnas kunskap och rutiner för hur arbete ska utföras, och systemet ska också fungera om något går fel, säger Fredrik Langmead.

Vad skulle hända om inte systemet med ackrediteringar fanns?

– Det skulle blomma upp många privata småbolag som utförde besiktningstjänster där föreskrifterna inte följdes, säger Anders Johansson.

– Ingen skulle väl vilja använda en hiss som en okvalificerad person godkänt? I slutänden handlar det om att vi vill ha ett säkert samhälle.

Text: Anna Gullers

 


Internationella ackrediteringsdagen

Den 9 juni är det internationella ackrediteringsdagen, ett globalt initiativ för att lyfta vikten av ackrediteringar i samhället. I år fokuserar dagen på säkerhet och hur ackrediteringar hjälper till att skapa en säkrare värld. Läs mer på organisationen ILACs hemsida: World Accreditation Day

Sidan skapad: 05 jun 2018