Kiwa Certifiering har ansökt om ackreditering för att kunna erbjuda certifieringen. Mer information läggs upp inom kort.

Bli certifierad pannoperatör hos Kiwa 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar (AFS 2017:3) trädde i kraft den 1 december 2017. I den nya föreskriften infördes ett krav på certifiering av pannoperatörer. Kravet infördes med en övergångsperiod på 3 eller 5 år, beroende på typ av panna, vilket ger dig och ditt företag utrymme att i god tid förbereda er för certifieringen.

  • För övervakning av pannor i kategori 1 och 2 börjar bestämmelserna om certifiering att gälla den 1 december 2020
  • För övervakning av pannor kategori 3 och 4 börjar bestämmelserna om certifiering gälla den 1 december 2022

Läs mer om certifieringskraven här


Kiwa Certifiering har ansökt om ackreditering för att kunna erbjuda certifieringen. Mer information läggs upp inom kort.