Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen

Hur går det till vid en svetsarprövning?

Certifieringen kan genomföras på det egna företaget, svetsskolan eller hos någon av våra Welding Studios.

En svetsarprövning kan brytas ner i följande fyra steg:

Steg 1 – Beställare och svetsare/svetsoperatör ansöker om certifiering. Uppgifter om provläggningen registreras såsom namn och födelsedata på de svetsare/svetsoperatörer, svetsmetod, svetsläge, materialkvaliteter och dimensioner, pWPS/WPS etc.

Steg 2 - En svetskontrollant från Kiwa Inspecta övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren/svetsoperatören följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden. För certifiering ISO 14732 genomförs också ett muntligt funktionskunskapsprov om svetsstationen. 

Steg 3 – Svetskontrollanten utför en visuellkontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).

Steg 4 – Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg.

I tillägg till ovan kan man även utföra ett teoretiskt kunskapsprov vilket utförs i samband med övervakningen.

Q3web

Hantera dina svetsarprövningsintyg digitalt via Q3web. Här kan du som kund utan kostnad få en överblick över företagets intyg, få påminnelser om förlängningar via e-post, utföra 6-månadersförlängning, hantera WPQR, skriva ut intyg och mycket mer.

Saknar du inloggning? Inga problem, kontakta oss via mail eller telefon så skapar vi en åt dig.

Ackrediteringar

Kiwa Inspecta AB är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av svetsare/svetsoperatörer enligt följande standarder:

  • SS-EN ISO 9606-1 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål
  • SS-EN ISO 9606-2 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 2: Aluminium och aluminiumlegeringar
  • SS-EN ISO 9606-3 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 3: Koppar och kopparlegeringar
  • SS-EN ISO 9606-4 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 4: Nickel och nickellegeringar
  • SS-EN ISO 9606-5 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar
  • SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 1: Stål
  • SS-EN ISO 14732 Svetspersonal – Prövning av operatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material

Anmält organ

Kiwa Inspecta AB är anmält organ enligt tryckkärlsdirektivet 97/23/EG (PED)