Bakgrund - Energimärkningen utvecklas

I drygt 10 år har den tekniska kommittén SIS TK519 arbetat med frågan om energibesparing genom energieffektiva tappvattenarmaturer. Detta har nu resulterat i två svenska teststandarder (SS 820000, SS 820001) samt certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur.

På NORDBYGG 2012 introducerades denna energimärkning för tappvattenarmaturer för första gången i Sverige och sedan dess har ett stort antal sanitetsarmaturer genomgått provning och märkning. 

Hur går certifieringen till?

Energimärkningen genomförs enligt Certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur (SIS TK 519), som kan laddas ner här på sidan till höger. Kiwa är huvudman för dessa certifieringsregler, vilket innebär att vi förvaltar reglerna med hjälp av en rådgivningsgrupp. Rådgivningsgruppen har en bred sammansättning och representeras av intressenter inom branschen.

Certifieringsreglerna beskriver vilka krav som gäller för att få rätt att energimärka sina produkter. Kraven är:

  • Godkänd provning enligt SS-EN817 (tvättställs- och köksblandare) eller SS-EN1111 (termostatblandare)
  • Energieffektivitet provad enligt SS 820000 (tvättställs- och köksblandare) eller
    SS 820001 (termostatblandare) kompletterat med tillhörande PM dokument
  • Kvalitetssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001 samt fortlöpande övervakning av tillverkningskontrollen.


I broschyren Energimärkta Tappvattenarmaturer gör skillnad finns mer att läsa om hur certifieringen går till.

Provning av energiförbrukningen enligt SS 820000 (för tvättställs- och köksblandare) och SS 820001 (för termostatblandare med dusch) sker med komplettering av de PM-dokument som finns att ladda ner som pdf:er här intill. PM-dokumenten är en vidareutveckling och tolkning av provningsstandarderna som fastställts av Rådgivningsgruppen och dessa två PM kommer att integreras i standarderna när dessa kommer att revideras framöver.

Standarderna finns att köpa på www.sis.se - som du hittar på denna länk

SS 820000:2010 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare
SS 820001:2010 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos termostatblandare med dusch

Kiwas energimärkning sker utanför ackreditering för såväl certifiering som provning.

Vill du veta mer om Energimärkning av dina produkter?

Skicka gärna ett kort mail till se.bygg@kiwa.com, vi tar då kontakt med dig för att diskutera möjligheterna att energimärka dina produkter.