Bakgrund - Energimärkningen utvecklas

I drygt 10 år har den tekniska kommittén SIS TK519 arbetat med frågan om energibesparing genom energieffektiva tappvattenarmaturer. Detta har resulterat i två svenska teststandarder (SS 820000, SS 820001) samt certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur.

På NORDBYGG 2012 introducerades denna energimärkning för tappvattenarmaturer för första gången i Sverige och sedan dess har ett stort antal sanitetsarmaturer genomgått provning och märkning. 

Hur går energimärkningen till?

Energimärkningen genomförs enligt certifieringsreglerna för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur (SIS TK 519). Kiwa är huvudman för dessa certifieringsregler, vilket innebär att vi förvaltar reglerna med hjälp av en rådgivningsgrupp. Rådgivningsgruppen har en bred sammansättning och representeras av intressenter inom branschen.

Certifieringsreglerna beskriver vilka krav som gäller för att få rätt att energimärka sina produkter. Kraven är:

  • Godkänd provning enligt SS-EN817 (tvättställs- och köksblandare) eller SS-EN1111 (termostatblandare)
  • Energieffektivitet provad enligt SS 820000 (tvättställs- och köksblandare) eller
    SS 820001 (termostatblandare) kompletterat med tillhörande PM dokument
  • Kvalitetssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001 samt fortlöpande övervakning av tillverkningskontrollen.


I broschyren Energimärkta Tappvattenarmaturer gör skillnad finns mer att läsa om hur certifieringen går till.

Provning av energiförbrukningen

Provning av energiförbrukningen enligt SS 820000 (för tvättställs- och köksblandare) och SS 820001 (för termostatblandare med dusch) sker med komplettering av de PM-dokument som finns att ladda ner som pdf:er här intill. PM-dokumenten är en vidareutveckling och tolkning av provningsstandarderna som fastställts av Rådgivningsgruppen och dessa två PM kommer att integreras i standarderna när dessa kommer att revideras framöver.

Standarderna finns att köpa hos SIS: Energimärkning av tappvattenarmaturer

  • SS 820000:2010 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare
  • SS 820001:2010 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos termostatblandare med dusch

Kiwas energimärkning sker utanför ackreditering för såväl certifiering som provning.

Vill du veta mer om energimärkning av dina produkter?

Skicka gärna ett mail till se.bygg@kiwa.com, så tar vi kontakt med dig för att diskutera möjligheterna att energimärka dina produkter.