Snabb inspektion av svårtillgängliga platser

Som en första insats vid till exempel ett driftstopp är drönaren ett värdefullt verktyg för att lokalisera fel, så att man därefter kan utföra riktade insatser. Videokamera, högupplösta stillbilder samt värmekamera ger ett bra underlag för att kunna fastställa objektets skick.

Kiwa Inspecta erbjuder drönartjänster för både inom- och utomhusinspektion:

- Utvändig kontroll av t.ex. vattentorn, kranar, vindkraftverk, master och skorstenar

- Invändig kontroll av t.ex. cisterner, tankar, pannor och rör

Fördelar med inspektion och besiktning med hjälp av drönare

• Kostnadseffektiv metod

• Minimerar risken för fallolyckor

• Kan ersätta ställningsbygge i vissa fall

• Bra dokumentation

• Möjliggör inspektion av slutna utrymmen