Ansök här

Ansök online

För vem?

Genom certifiering som sakkunnig energiexpert får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för energiexpert. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad energiexpert. Som certifierad energiexpert har du den behörighet som krävs för att genomföra besiktningar som ligger till grund för energideklarationer.

När behövs denna certifiering?

De flesta byggnader ska ha en energideklaration. En energideklaration är ett kvitto på att byggnaden uppfyller gällande regler om effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Energideklarationen ska godkännas av en certifierad energiexpert.

Certifieringen sker i enlighet med "Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader” och ”Förordning (2006:1595) om energideklaration för byggnader” och ges för följande behörigheter:

- Behörighet Normal för enkla byggnader
- Behörighet Kvalificerad för komplexa byggnader

Så här blir du certifierad som energiexpert

För att få certifiering som energiexpert ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven i Boverkets författningssamling 

(BFS 2007:5, CEX 1 med ändringar till och med BFS 2016:15 CEX 5)

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan - Ansök online här

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet från byggprojekt, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande ska kunna styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen m.m. genom ett skriftligt prov. Detta prov kan du skriva vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Provtid för ny certifiering är 4 timmar och när det gäller en omcertifiering (när man har haft ett giltigt certifikat tidigare) så är provtiden på 3 timmar. 

Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss så är det bara att höra av dig.

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen och du har klarat av kunskapsprovet så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa Sverige certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas, efter ansökan hos oss enligt processen ovan.

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som sakkunnig energiexpert. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporteringen.

Kiwa Sverige informerar också löpande alla energiexperter som vi certifierat när det gäller ändringar i regelverk och annat som är av betydelse för behörigheten. Vi skickar också ut en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering i god tid innan den löper ut.

Om du som är certifierad energiexpert har visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Sverige återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Alla certifierade sakkunniga energiexperter finns på Boverkets hemsida. Här hittar du Boverkets databas över certifierade energiexperter.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av energiexperter så är du välkommen att kontakta oss!