Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen

För vem?

Genom certifiering som sakkunnig energiexpert får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för energiexpert. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad energiexpert. Som certifierad energiexpert har du den behörighet som krävs för att genomföra besiktningar som ligger till grund för energideklarationer.

När behövs denna certifiering?

De flesta byggnader ska ha en energideklaration. En energideklaration är ett kvitto på att byggnaden uppfyller gällande regler om effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Energideklarationen ska godkännas av en certifierad energiexpert.

Certifieringen sker i enlighet med "Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader” och ”Förordning (2006:1595) om energideklaration för byggnader” och ges för följande behörigheter:

Det finns möjlighet att certifieras enligt två olika behörighetsnivåer:

- Behörighet Normal för enkla byggnader
- Behörighet Kvalificerad för komplexa byggnader

Så här blir du certifierad som energiexpert

För att få certifiering som energiexpert ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven i Boverkets författningssamling. (BFS 2007:5, CEX 1 med ändringar till och med BFS 2016:15 CEX 5)

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen och med nära anknytning till energianvändning, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande ska kunna styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen m.m. genom ett skriftligt prov. Detta prov kan du skriva vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. 

Provtid för ny certifiering är 4 timmar och när det gäller en omcertifiering (när man har haft ett giltigt certifikat tidigare) så är provtiden på 3 timmar. 

Har man medfödda läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet. Observera att den sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället. 

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen och du har klarat av kunskapsprovet så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas, efter ansökan hos oss enligt processen ovan.

Upprätthållande av certifikat 

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som sakkunnig energiexpert. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporteringen

Alla certifierade sakkunniga energiexperter finns på Boverkets hemsida. Här hittar du Boverkets databas över certifierade energiexperter.

Förnyelse av certifikat 

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse i god tid innan certifikatet gått ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget. 

För att få ett nytt beslut om certifiering, i samband med att det tidigare beslutet går ut, skall en förnyad grundlig kunskapsprövning av sökandes färdighet och kunskap utföras. 

Förnyelse av certifikat ska genomföras som en ny bedömning. Årlig rapportering skall vara styrkt av arbetsgivare.


Återkallande av certifikat 

Om du som är certifierad energiexpert har visat dig olämplig för uppgiften så kan Kiwa Certifiering återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Alla certifierade kontrollansvariga personer finns på Boverkets hemsida. Här finns Boverkets databas över energiexperter.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Certifiering erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Certifiering har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av energiexperter så är du välkommen att kontakta oss!

Ansökan

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan - Ansök online här