Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen 

För vem?

Med certifikatet visar du att du har rätt teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och lämplighet samt att du har klarat av kunskapsprovet för sakkunnig funktionskontrollant. Du har därmed rätt att utföra funktionskontroll av ventilationssystem, så kallad OVK.

När behövs denna certifiering?

Enligt plan och bygglagen (PBL) så ska alla nya ventilationssystem genomgå funktionskontroll (OVK) när de tas i bruk, och sedan regelbundet besiktigas. Denna funktionskontroll ska säkerställa ett gott inomhusklimat och god ventilation i byggnader där många människor vistas. Endast certifierade funktionskontrollanter får utföra dessa ventilationskontroller.

Kiwa Certifiering erbjuder certifiering för sakkunnig funktionskontrollant - OVK.
Vi är ett ackrediterat organ för certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter och certifieringen utförs enligt kraven i Boverkets författningssamling(BFS 2011:16 OVK1, senast ändrad genom BFS 2017:10 OVK3).

Det finns möjlighet att certifieras enligt två olika behörighetsnivåer:

  • Behörighet N för funktionskontroll av ventilationssystem normal art
  • Behörighet K för funktionskontroll av ventilationssystem komplicerad art

Så här blir du certifierad som funktionskontrollant

För att få en certifiering som sakkunnig funktionskontrollant ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller de uppsatta kraven.

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

Blankett för lämplighetsintyg hittar du här

Dokumenten kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande skall styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen m.m. genom ett skriftligt prov. Detta prov kan genomföras vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss, så är det bara att höra av sig till oss.

Provtid för nycertifiering är 4 timmar och när det gäller en omcertifiering (när man har haft ett giltigt certifikat tidigare) så är provtiden på 2 timmar.

Har man medfödda läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet. Observera att den sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället. 

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas med 5 år i taget, efter ansökan hos oss enligt processen beskriven ovan.

Upprätthållande av certifikat 

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som sakkunnig funktionskontrollant. Om du som är certifierad funktionskontrollant har visat dig olämplig för uppgiften så kan Kiwa Certifiering återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Alla certifierade sakkunniga funktionskontrollant finns på Boverkets hemsida.  
 

Förnyelse av certifikat 

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse i god tid innan certifikatet gått ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget. 

För att få ett nytt beslut om certifiering, i samband med att det tidigare beslutet går ut, skall en förnyad grundlig kunskapsprövning av sökandes färdighet och kunskap utföras. 

Förnyelse av certifikat ska genomföras som en ny bedömning. Årlig rapportering skall vara styrkt av arbetsgivare.

Återkallande av certifikat 

Om du som är certifierad sakkunnig funktionskontrollant har visat dig olämplig för uppgiften så kan Kiwa Certifiering återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Certifiering erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda. 

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av funktionskontrollant så är du välkommen att kontakta oss!

Ansök här

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan - Ansök online här