Ansök här

Ansök online

Om certifieringen

Kiwa Sverige erbjuder certifiering för sakkunnig funktionskontrollant - OVK. Vi är ett ackrediterat organ för certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter och certifieringen utförs enligt kraven i Boverkets författningssamling (BFS 2011:16 OVK 1, senast ändrad genom BFS 2017:10 OVK3).

Med certifikatet visar du att du har rätt teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och lämplighet samt att du har klarat av kunskapsprovet för sakkunnig funktionskontrollant. Du har därmed rätt att utföra funktionskontroll av ventilationssystem, så kallad OVK.

När behövs denna certifiering?

Enligt plan och bygglagen (PBL) så ska alla nya ventilationssystem genomgå funktionskontroll (OVK) när de tas i bruk, och sedan regelbundet besiktigas. Denna funktionskontroll ska säkerställa ett gott inomhusklimat och god ventilation i byggnader där många människor vistas. Endast certifierade funktionskontrollanter får utföra dessa ventilationskontroller.

Det finns möjlighet att certifieras enligt två olika behörighetsnivåer:

  • Behörighet N för funktionskontroll av ventilationssystem av normal art
  • Behörighet K för funktionskontroll av ventilationssystem av komplicerad art

Så här blir du certifierad som sakkunnig funktionskontrollant

För att få en certifiering som sakkunnig funktionskontrollant ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller de uppsatta kraven.

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan. 

Ansök online här

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande skall styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen m.m. genom ett skriftligt prov. Detta prov kan genomföras vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss, så är det bara att höra av sig till oss.

Det finns 2 st prov, Nycertifiering och Omcertifiering. Nycertifieringsprovet är på 3 tim och Omcertifieringsprovet 2 tim.

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa-certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas med 5 år i taget, efter ansökan hos oss enligt processen beskriven ovan.

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som sakkunnig funktionskontrollant. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporten.

Kiwa Sverige informerar också löpande alla funktionskontrollanter som vi certifierat när det gäller ändringar i regelverk och annat som är av betydelse för behörigheten. Vi skickar också ut en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering (förnyelse av certifiering) i god tid innan den löper ut.

Om den certifierade funktionskontrollanten har visat sig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Sverige återkalla certifieringen. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Alla certifierade funktionskontrollanter finns på Boverkets hemsida. Här hittar du Boverkets databas över funktionskontrollanter.

Varför välja Kiwa?

Kiwa har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda. Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av funktionskontrollant så är du välkommen att kontakta oss!

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka oss ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning som du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet.

Det går också bra att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.