En partner för hela kedjan

Kiwa Inspecta kan erbjuda hela kedjan från besiktning och provning till analys och bedömning av betongkonstruktionens tillstånd. Detta ger oss möjlighet att i detalj genomlysa problematiken och vara en aktiv diskussionspartner inför eventuella förbättringsåtgärder. Vår tjänst innefattar följande:

Besiktning

 • Konventionell besiktning
 • Drönarbesiktning
 • Besiktning genom "Rope Access"

Provning

 • Fuktmätning
 • Täckskiktsmätning
 • Detektering av armering
 • Uttag av borrkärnor
 • Bestämning av tryckhållfasthet, draghållfasthet, spräckhållfasthet, kloridinnehåll, karbonatiseringsdjup
 • Mikrostrukturundersökning
 • Strukturanalys i tunnslip

Strukturella analyser

 • Analyser enligt Eurokod 2
 • Analyser av infästningar enligt CEN/TS 1992-4
 • FE-analyser av infästningars kapacitet med beaktande av armeringens inverkan

Tillståndsbedömning

 • Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner baserad på resultat från besiktning, provning och strukturella analyser
 • Framtagning av underlag för beslut om reparationsåtgärder

Uttag av borrkärna i tunneltak