En partner för hela kontrollkedjan

Kiwa Inspecta kan erbjuda hela kedjan från besiktning och provning till analys och bedömning av betongkonstruktionens tillstånd. Detta ger oss möjlighet att i detalj genomlysa problematiken och vara en aktiv diskussionspartner inför eventuella förbättringsåtgärder. Vår tjänst innefattar följande:


Besiktning

 • Konventionell besiktning
 • Drönarbesiktning


Provning

 • Fuktmätning
 • Täckskiktsmätning
 • Detektering av armering
 • Uttag av borrkärnor
 • Bestämning av tryckhållfasthet, draghållfasthet, spräckhållfasthet, kloridinnehåll, karbonatiseringsdjup
 • Mikrostrukturundersökning
 • Tunnskiktsmikroskopering


Strukturella analyser

 • Analyser enligt Eurokod 2
 • Analyser av infästningar enligt CEN/TS 1992-4
 • FE-analyser av infästningars kapacitet med beaktande av armeringens inverkan


Tillståndsbedömning

 • Tillståndsbedömning baserad på resultat från besiktning, provning och strukturella analyser