Begynnande skador på betong

Många betongkonstruktioner i Sverige har uppnått en ålder där begynnande skador börjat visa sig. Det kan handla om sprickbildning, bortspjälkad betong, korroderad armering, sättningar eller andra typer av skador. Genom att göra en bedömning av betongstrukturens tillstånd får du underlag för hur du på bästa sätt kan sätta in förbättringsåtgärder.

Tjänsten riktar sig mot anläggningsägare inom energi-, process-, tillverknings-, skogs- och infrastrukturindustrin såväl som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Specialister på tillståndsbedömning och upptäckande av skador

Kiwa Inspecta kan erbjuda hela kedjan från besiktning och provning till analys och bedömning av betongkonstruktionens tillstånd. Detta ger oss möjlighet att i detalj genomlysa problematiken och vara en aktiv diskussionspartner inför eventuella förbättringsåtgärder. 

Vi utför alla typer av betongrelaterade analyser, från granskning av enskilda materialprover till stora, resurskrävande uppgifter på bland annat kärnkraftverk. 

Vår erfarenhet som specialister inom tillståndsbedömning och felanalys, inklusive kvalitetssäkring, kommer dig till godo inom betong- och armeringsfrågor. Vår erfarenhet bygger på mer än 30 år av kundärenden och internationella forskningsprojekt.

Kontakta oss om du behöver en tillståndsbedömning eller har en skada som måste utredas. Vi kan erbjuda en lösning.

Besiktning av betong

 • Konventionell besiktning
 • Drönarbesiktning
 • Besiktning genom Rope Access

Betongprovning

 • Fuktmätning
 • Täckskiktsmätning
 • Detektering av armering
 • Uttag av borrkärnor
 • Bestämning av tryckhållfasthet, draghållfasthet, spräckhållfasthet, kloridinnehåll, karbonatiseringsdjup
 • Mikrostrukturundersökning
 • Strukturanalys i tunnslip

Strukturella analyser

 • Analyser enligt Eurokod 2
 • Analyser av infästningar enligt CEN/TS 1992-4
 • FE-analyser av infästningars kapacitet med beaktande av armeringens inverkan

Tillståndsbedömning

 • Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner baserad på resultat från besiktning, provning och strukturella analyser
 • Framtagning av underlag för beslut om reparationsåtgärder
Uttag av borrkärna i tunneltak

Uttag av borrkärna i tunneltak