Ansök om Byggproduktcertifiering och energimärkning av blandare

Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) är ett av Swedac ackrediterat certifieringsorgan för produktcertifiering/typgodkännanden enligt Plan- och Bygglagen – PBL.

Byggproduktcertifikat utfärdas i enlighet med regelverket för utfärdande av Typgodkännande. Byggproduktcertifikat kan utfärdas för de produkter för vilka det finns en harmoniserad produktstandard eller för de produkter som inte omfattas av Boverkets byggregler.

Blanketter för ansökan:

Kiwa Sveriges Allmänna villkor för person- , produktcertifiering och kontrollbesök
Kiwa Sveriges Allmänna villkor person, produkt och kontrollbesök (pdf)