• ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO PROGRAMOS PAPILDYMAS

 • NUOTOLINIU BŪDU NUOLAT VYKDOMI TĘSTINIAI NEFORMALIEJI PROFESINIAI MOKYMAI!

 • PAPILDYTA ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJŲ SERTIFIKAVIMO SCHEMA

 • LICENCIJOS PAPILDYMAS VYKDYTI FORMALŲJĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

 • UAB KIWA INSPECTA DARBUOTOJAI DALYVAVO MOKYMUOSE APIE SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SKATINIMĄ

 • STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJOS NOTIFIKAVIMAS

 • Teisė rengti ir išduoti statybos produktų nacionalinius techninius įvertinimus

 • Certified Machinery Safety Expert

  Džiaugiamės pranešdami, kad jau turime ekspertų, kurių kvalifikacija mašinų saugos srityje buvo patvirtinta ir nuo šiol pripažįstama tarptautiniu mastu.

  Skaityti daugiau
 • Bendradarbiavimas su OOO <<TECKO>>

  Nauji partneriai

  Skaityti daugiau
 • UAB "Kiwa Inspecta" TOP įmonė 2018

  Verslo stabilumo įvertinimas

  Skaityti daugiau
 • Gaisrinės saugos darbuotojų ir vadovų mokymai + evakuacinės pratybos

 • UAB „Kiwa Inspecta“ parengė ir patvirtino Konfidencialumo ir informacinės saugos politiką, kuri yra patalpinta UAB „Kiwa Inspecta“ internetiniame tinklapyje.

  Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos parlamento ir tarybos priimtas reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

  Skaityti daugiau