• Bendradarbiaujame su KTU

  Esame vertinami ir džiaugiamės bendradarbiavimu su KTU

  Skaityti daugiau
 • Organizuojami mokymai

  Organizuojami darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai bei gaisrinės saugos mokymai dirbantiems Skandinavijos šalyse, suvirinimo darbų priežiūros meistro/koordinatoriaus ir virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT2) mokymai

  Skaityti daugiau
 • SERTIFIKAVIMO AKREDITACIJOS PRATĘSIMAS

  UAB „Kiwa Inspecta“ Produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo akreditacija pratęsta dar 5 metams!

  Skaityti daugiau
 • AKREDITAVIMO SRITIES IŠPLĖTIMAS

  UAB „Kiwa Inspecta“ kontrolės įstaiga akredituota atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal „Gabenamųjų slėginių įrenginių techninį reglamentą“.

  Skaityti daugiau
 • ARTIMIAUSI MOKYMAI

  Jau greitai suvirinimo darbų priežiūros meistro/koordinatoriaus mokymai, vadybos sistemų vidaus auditorių mokymai pagal ISO standartų reikalavimus ir radiacinės saugos mokymai

  Skaityti daugiau
 • LIFTININKŲ MOKYMAI

  Plataus profilio liftininkams, lliftų priežiūros meistrams ir liftų elektromechanikams

  Skaityti daugiau
 • ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO PROGRAMOS PAPILDYMAS

 • NUOTOLINIU BŪDU NUOLAT VYKDOMI TĘSTINIAI NEFORMALIEJI PROFESINIAI MOKYMAI!

 • PAPILDYTA ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJŲ SERTIFIKAVIMO SCHEMA

 • LICENCIJOS PAPILDYMAS VYKDYTI FORMALŲJĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

 • UAB KIWA INSPECTA DARBUOTOJAI DALYVAVO MOKYMUOSE APIE SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SKATINIMĄ

 • STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJOS NOTIFIKAVIMAS

 • Teisė rengti ir išduoti statybos produktų nacionalinius techninius įvertinimus

 • Certified Machinery Safety Expert

  Džiaugiamės pranešdami, kad jau turime ekspertų, kurių kvalifikacija mašinų saugos srityje buvo patvirtinta ir nuo šiol pripažįstama tarptautiniu mastu.

  Skaityti daugiau
 • Bendradarbiavimas su OOO <<TECKO>>

  Nauji partneriai

  Skaityti daugiau
 • UAB "Kiwa Inspecta" TOP įmonė 2018

  Verslo stabilumo įvertinimas

  Skaityti daugiau
 • Gaisrinės saugos darbuotojų ir vadovų mokymai + evakuacinės pratybos

 • UAB „Kiwa Inspecta“ parengė ir patvirtino Konfidencialumo ir informacinės saugos politiką, kuri yra patalpinta UAB „Kiwa Inspecta“ internetiniame tinklapyje.

  Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos parlamento ir tarybos priimtas reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

  Skaityti daugiau