16 gruodžio 2020

Energetikos darbuotojų atestavimo programos papildymas


Džiaugiamės Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos priimtu nutarimu dėl UAB Kiwa Inspecta energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programos papildymo.

Programa papildyta šiomis veiklos sritimis:

  • Elektros įrenginius paaukštinta įtampa bandantis elektrotechnikos darbuotojas
  • Elektros įrenginių relinę apsaugą, automatiką, valdymo ir teleinformacines sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas
  • Elektrotechnikos darbuotojai, vykdantys elektros tinklo ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą