19 birželio 2020

Statybos produktų bandymų laboratorijos notifikavimas

Skubame pranešti, kad Europos komisija notifikavo mūsų statybos produktų bandymo laboratoriją ir patalpino informaciją savo duomenų bazėje: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=306888

Laboratorija atlieka eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą pagal 3 sistemą statybos produktam: vienos ir dviejų varčių durys pagal standarto  EN 14351-1:2006+A2 punktą: 4.21 Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui - Atsparumo kartotiniam atidarymui ir uždarymui bandymas atliekamas pagal EN 1191. Rezultatus pateikiant pagal EN 12400.

Laboratorijoje bandomi produktai: durys, langai, langinės, žaliuzės, vartai ir susiję pastato įtaisai (1/1): durys ir vartai, langai (su susijusiais įtaisais ar be jų).

Statybos produktų atsparumo ugniai (pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 5 priedo 3 punktą) bandomas oro srauto pralaidumas.