Buitiniai ir pramoniniai prietaisai

Vandenį naudojantys buitiniai ir komerciniai prietaisai, tokie kaip ledo, virimo ir skalbimo mašinos, turi įrodyti aukštesnį grįžtamojo vandens apsaugos lygį pagal nacionalines vandens taisykles.

Kiwa turi įrodytą patirtį, padėdama tokių prietaisų ir jų komponentų gamintojams ir tiekėjams gauti produktų patvirtinimą, kad būtų užtikrintas nacionalinių bei tarptautinių standartų ir taisyklių laikymasis.

Kiwa | Buitinės ir pramoninės įrangos bandymai ir tikrinimas

Mūsų paslaugos susijusios su buitiniais ir pramoniniais prietaisais

 • Slėginės įrangos direktyvos kokybės sertifikavimas su "Kiwa": įrodykite savo slėginės įrangos saugą ir atitiktį, pasiruoškite ISO 9001 ir būkite konkurencingi Europos rinkoje.
  Rodyti
 • ISO 9001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti kokybės vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kad jų kuriami, gaminami produktai ar paslaugos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus.
  Rodyti
 • ISO 50001 energijos vadybos sistemos sertifikavimas su Kiwa: taupykite išteklius, taupykite pinigus ir švelninkite klimato kaitą.
  Rodyti
 • ISO 14001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kurias vykdant pasiekiami nustatyti aplinkos apsaugos tikslai ir rezultatai, mažinamas poveikis aplinkai, didinamas gamybos bei teikiamų paslaugų efektyvumas, mažinant išlaidas.
  Rodyti
 • ISO 22301 Veiklos tęstinumo valdymo sistema su Kiwa: Pasirengti su nelaimėmis, katastrofomis ir avarijomis susijusiems verslo sutrikimams.
  Rodyti
 • ISO 45001 yra priemonė, skirta sistemingai vykdyti teisinius darbdavių įsipareigojimus užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą bei vykdyti politiką, kuria siekiama kuo geresnių darbo sąlygų.
  Rodyti