Saugos ir matavimo prietaisai

Kartu su vandens tiekimo grandine, saugos ir matavimo prietaisai yra nepaprastai svarbūs užtikrinti nenutraukiamą vandens tiekimą (geriamojo) vandens įrenginiams. Kiwa siūlo paslaugas, kurios padeda gamintojams ir tiekėjams parodyti tokių prietaisų atitikimą nacionaliniams bei tarptautinėms taisyklėms bei veikimo ir higienos saugos standartams.

Mūsų paslaugos apima platų produktų, tokių kaip vandens skaitikliai, siurbliai, slėginiai bakai, vandens šildytuvai ir daug daugiau.

Kiwa | Saugos ir matavimo prietaisų bandymai ir tikrinimas

 

Mūsų saugos ir matavimo prietaisų paslaugos

 • ISO 9001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti kokybės vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kad jų kuriami, gaminami produktai ar paslaugos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus.
  Rodyti
 • Slėginės įrangos direktyvos kokybės sertifikavimas su "Kiwa": įrodykite savo slėginės įrangos saugą ir atitiktį, pasiruoškite ISO 9001 ir būkite konkurencingi Europos rinkoje.
  Rodyti
 • ISO 50001 energijos vadybos sistemos sertifikavimas su Kiwa: taupykite išteklius, taupykite pinigus ir švelninkite klimato kaitą.
  Rodyti
 • ISO 14001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kurias vykdant pasiekiami nustatyti aplinkos apsaugos tikslai ir rezultatai, mažinamas poveikis aplinkai, didinamas gamybos bei teikiamų paslaugų efektyvumas, mažinant išlaidas.
  Rodyti
 • ISO 22301 Veiklos tęstinumo valdymo sistema su Kiwa: Pasirengti su nelaimėmis, katastrofomis ir avarijomis susijusiems verslo sutrikimams.
  Rodyti
 • ISO 45001 yra priemonė, skirta sistemingai vykdyti teisinius darbdavių įsipareigojimus užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą bei vykdyti politiką, kuria siekiama kuo geresnių darbo sąlygų.
  Rodyti