• Så kan fortlöpande tillsyn ge vinster för säkerhet och ekonomi

  Genom att aktivt arbeta med tillsynen av trycksatta anordningar ökar inte bara säkerheten. Inspektionerna kan också bli färre och risken för kostsamma driftstopp minskar.

  Läs mer
 • Ingenjörer utan gränser: Det här lärde vi oss av fältstudierna i Kamerun

  Waccess-gruppen är nu tillbaka efter sommaren och har hunnit med både sommarlov och en fältstudie i Kamerun sedan senaste uppdateringen från vattenförsörjningsprojektet. Det här lärde de sig under besöket i Tatum i Kamerun.

  Läs mer
 • Broraset i Italien påminner om hur viktigt det är att kontrollera äldre betongkonstruktioner

  Vad som fick den armerade betongbron i Italien att kollapsa är fortfarande oklart, men raset påminner om hur viktigt det är att regelbundet kontrollera äldre betongkonstruktioner, menar Mikael Lorentzon, enhetschef på Kiwa Inspecta Nuclear.

  Läs mer
 • Tvådagarskursen gjorde AFS:en begriplig

  Ibland kan man behöva hjälp att förstå nya regelverk. Kiwa Inspectas tvådagarskurs för AFS 2017:3 reder ut begreppen för de som arbetar med trycksatta anordningar.

  Läs mer
 • Magnus Le Grand är ny enhetschef för Kiwa Inspecta Technology

  Kiwa Inspecta Technology utför teknisk rådgivning och utredningar åt kunder i Sverige såväl som internationellt. Den 13 augusti tillträdde Magnus Le Grand som ny enhetschef för bolaget.

  Läs mer
 • Inspecta är Kiwa Inspecta

  Sen våren 2017 heter vi Kiwa Inspecta och samtidigt har vi bytt vår logotyp och våra färger. Eftersom Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering nu har en ny, gemensam hemsida vill vi lyfta upp detta igen för att du som har varit Inspecta-kund länge ska känna igen dig även i vår nya miljö.

  Läs mer
 • Ackreditering betyder säkerhet

  Hur kan vi lita på att varor och tjänster i samhället är säkra och håller hög kvalitet? Om företaget har en ackreditering så vet du att de följer normer och standarder och att kvaliteten är hög.

  Läs mer
 • Nya ISO/DIS 45001 Arbetsmiljöledningssystem

  Under flera år har en internationell kommitté arbetat med att utforma den nya standarden som kommer att ersätta OHSAS 18001. Den nya ISO 45001 kommer enligt arbetsplanen att träda i kraft någon gång vid årsskiftet 2016/17.

  Läs mer
 • Kurs inför certifiering av radonkonsult

  Kursen för Certifierad Radonkonsult kommer från 2017 att arrangeras av Teknologisk Institut.

  Läs mer
 • Hur Kiwa hanterar dina personliga uppgifter

  Kiwa är mån om att skydda dina personliga uppgifter och hantera dem i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

  Läs mer
 • Hisnande besiktning i Globen

  Med sina 28 år på nacken behöver stockholmarnas kanske främsta landmärke – Globen – omsorg och regelbunden översyn. Men att inspektera kupolens mittpunkt innebär praktiska utmaningar. Det är emellertid inget som bekymrar repklättrande besiktningsingenjörer.

  Läs mer
 • Waccess-teamet beger sig till Kamerun

  Waccess-projektet har som mål att skapa en mer stabil vattenförsörjning i byn Tatum i Kamerun. Nu är Frida och Victoria på plats i Kamerun för att göra en förundersökning. Bland annat ska de undersöka potentiella reningsmetoder.

  Läs mer
 • Miljardsatsning tar massabruket mot världstoppen

  Snart är Södra Cell Värö världens femte största massabruk. Just nu pågår ett gigantiskt utbyggnadsprojekt – med en komplexitet som ställer extremt höga krav på säkerhet och kontroll.

  Läs mer
 • Tips och råd om plastskador

  Blåsor, korrosion, laminat som spricker. Även i glasfiberarmerad plast kan skador uppstå. Pernilla Utterström, projektledare på Inspecta och medförfattare till en handbok om materialet, tipsar om hur man undviker obehagliga överraskningar.

  Läs mer
 • Plast i industrin

  Inom skogsindustrin har GAP (glasfiberarmerad plast) etablerat sig då miljön är extra korrosiv, t ex för svavelsyralösningar som fräter upp också rostfritt stål. Skogsindustridagarna 2016 innehöll ett matnyttigt specialblock om plast i industrin, där man tog upp fördelar, svagheter och praktiska erfarenheter.

  Läs mer
 • Säkerhet och hållbarhet styrs aldrig av slumpen

  Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna uppgår skogsindustrins andel av Sveriges totala industriinvesteringar till 15-20 procent, litet varierande beroende på vilka år projekten infaller. Branschens BNP-andel uppgår till cirka 12 %, vilket indikerar att skogsindustrins investeringar är stora och kapitalintensiva. När man hanterar stora värden är säkerhet och hållbarhet mycket centrala värden, två viktiga teman för Skogsindustridagarna 2016 i Sundsvall.

  Läs mer
 • Hållbarhet för maskiner, miljö och människor i skogsindustrin

  Levande organismer är fundamentet för skogsindustrins ekonomi. Därför är hållbarhet med tanke på naturmiljön så viktig för branschens framtid.

  Läs mer
 • Glada vinnare av specialframtagen svetshjälm

  På Inspectas seminarium Tryck & Svets 2016, som hölls i slutet av april, kunde deltagarna vara med och tävla om en specialframtagen svetshjälm som motivlackats med bilder med anknytning till seminariet. Många deltog i tävlingen, men till slut stod Zoran Tendzeric och kollegan Nenad Arsic, båda från Preemraff i Göteborg, som vinnare. Vi passade på att ställa några frågor till Zoran.

  Läs mer
 • Alternativa material och förbättrade metoder

  I kampen mot korrosion och aggressiva substanser måste man ibland ta till dyra alternativ som titan eller använda sig av icke-metalliska material som till exempel glasfiberarmerad plast. För alla material gäller att fogningen måste ske på ett korrekt sätt och att svetsningen eller limningen skall granskas på ett så vederhäftigt sätt som möjligt. Läs mer om det senaste på området här…

  Läs mer
 • Ökad kunskap bidrar till högre säkerhet

  Det finns en viss nördstämpel i positiv betydelse över Inspectas årliga seminarium Tryck & Svets i Göteborg. Deltagarna och föreläsarna går in på djupet i smala frågor som har stor betydelse för säkerheten i vårt samhälle. Den kunskap som delas och överförs bidrar till att svåra olyckor kan undvikas och att vi kan lita på de tekniska konstruktioner vi använder varje dag. Årets program innehöll intressanta föredrag kring tryckkärlsdirektiv och svenska föreskrifter, ny svetsteknik, erfarenheter av alternativa material och hur man löser utmaningar vid konstruktion, tillverkning och reparation av tryckbärande anordningar.

  Läs mer
 • Förnyat tryckkärlsdirektiv och nya AFS 2016:1

  ”Rättvisare, säkrare och enklare” – det är målsättningen för den reviderade versionen av PED, EU:s direktiv för tryckbärande anordningar, som varit obligatoriskt sedan 2002.

  Läs mer
 • Utdömd betong fick förlängt liv

  När stora betongbitar hade rasat från den 40 år gamla vattenkulverten drogs slutsatsen att hela konstruktionen behövde bytas ut. Genom att låta Inspectas experter utreda orsaken till skadan kunde fastighetsägaren undvika onödig ombyggnation – och spara miljonbelopp.

  Läs mer
 • Bättre luft i Burlövs skolor

  Skolor får ofta klagomål på att inomhusluften inte är bra. Men med några enkla åtgärder kan fastighetsägaren ofta råda bot på detta.

  Läs mer
 • Höjdpunkter från Processindustridagarna 2016

  Processindustridagarna 2016 bjöd på många spännande föreläsningar - här kan du läsa sammandrag av några av höjdpunkterna.

  Läs mer
 • Nya föreskrifter på gång för trycksatta anordningar

  En stor fördel med att delta i branschseminarier är att man får tillgång till färsk information. Ibland är informationen så ny att den inte ännu är allmänt känd. Ett bra exempel är arbetet med nya svenska föreskrifter för trycksatta anordningar som tryckkärl och motsvarande.

  Läs mer
 • Säkerheten främst i alla projektfaser

  Säkerhet är resultatet av en komplex process, som börjar med planering och riskanalys, fortsätter genom inspektion och uppföljning av föreskrifter och instruktioner och som får sin yttersta konsekvens - om olyckan är framme - genom ett målmedvetet, systematiskt och väl genomfört räddningsarbete.

  Läs mer
 • Minska risken för brand på julfesten

  Varje timme utbryter en brand på någon arbetsplats i Sverige enligt Arbetsmiljöupplysningen. Under jultider lär det vara betydligt fler. Inspectas expert Per Enberg delar med sig av tips så att olyckan kan undvikas.

  Läs mer
 • Ljusare horisont för kärnteknik?

  Den stora energiuppgörelsen sommaren 2016 gav den svenska kärnteknikindustrin en positiv impuls. Tidshorisonten för de reaktorer som drivs vidare försköts decennier in i framtiden, samtidigt som uppgradering, avveckling och drift kommer att på sikt stabilisera sysselsättningen i branschen. Samtidigt pågår vidare forskning i utlandet kring reaktorteknikens Generation IV, som potentiellt skulle kunna bli ett mycket seriöst alternativ i kampen mot koldioxidutsläpp och försurning. Inspectas seminarium Kärnteknik 2016 belyste både avveckling och utveckling.

  Läs mer
 • Avveckling - en logistisk och organisatorisk utmaning

  Vi har alla sett dem, övergivna spinnerier, gjuterier, tegelbruk och andra industribyggnader, som med sina tegelmurar vittnar om en svunnen industriell epok. I många fall har de fått ett nytt liv som kulturcentrum eller som ett prisvärt alternativ för nystartade företag inom den digitala sfären. Men, vad gör man med ett nedstängt kärnkraftverk? Byggnadens volym och innehållets strålningsrisker innebär stora utmaningar i form av logistik och organisation, men, en kontrollerad avveckling öppnar också spännande affärsmöjligheter för dem som har kunskap och resurser att ta hand om projekten.

  Läs mer
 • Nya föreskrifter påverkar pannor och rör

  Trycksatta anordningar är en central del för alla anläggningar som producerar elektrisk kraft, ånga och värme. Därför är det extra intressant att få ta del av nya föreskrifter som påverkar dessa, särskilt i god tid innan de träder i kraft, vilket ger möjlighet till förberedelser och anpassningar. Läs mer om Arbetsmiljöverkets arbete och Inspectas kommentarer kring revisionsbesiktning i nya och gamla föreskrifter.

  Läs mer
 • Bränslekartläggning, nya bäddmaterial och pannoptimering

  Björn Lindberg poängterar till slut att det kräver aktivitet av pannägarna för att ta del av de nya föreskrifterna, som tros antas av Arbetsmiljöverket under senvåren 2017 och träda i kraft i mitten av hösten. Ett förslag är att kontakta kontrollorganen för att ordna en träff eller utbildning.

  Läs mer
 • Kraftvärmeproduktion i ett hållbarare perspektiv

  Enligt statistik från IPCC svarar produktion av el och värme för cirka en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser, lika mycket som jord och skogsbruk och betydligt mer än transport (14 %). Produktionen av energi har ökat globalt med 3 % årligen under de senaste fyra decennierna. År 2016 innebar dock ett trendbrott – IEA rapporterar att de energirelaterade koldioxidutsläppen slutat öka. På Inspectas kraftvärmedagar 2016 diskuterades både de stora strategiska frågorna kring ny teknik och de små detaljerna, som ger oss säkrare drift och högre tillgänglighet.

  Läs mer
 • Utbildning nyckelfaktor för säkerhet

  Olyckor och incidenter sker av många orsaker. Tekniska fel blir lyckligtvis allt mer sällsynta tack vare att bättre regelverk och standarder införts och att regelbundna besiktningar och riskbedömningar krävs. Felaktigt handhavande på grund av trötthet och ovarsamhet kan förebyggas genom automatiska system och sensorer. Men, för att nå en optimal säkerhetsnivå krävs utbildning och lyftbranschen är inget undantag.

  Läs mer
 • Lättare material och andra tekniska nyheter

  Utställningen på Krandagarna samlar många leverantörer, som presenterar intressanta branschnyheter. En av trenderna är lättare material som ersätter stålvajer. Tillverkarna kommer också fram med ännu hållfastare stroppar och lyftöglor. Uppgradering av kranar till modern teknik med digitalstyrning är en annan trend och ny transmissionsteknik minskar risken för haverier och stopp.

  Läs mer
 • Krandagarna nu i anrik Göteborgsmiljö

  “Kranar väcker känslor”, sade Inspectas seminariemoderator Jimmy Nilsson, när han öppnade årets Krandagar, som flyttat från Växjö till en klassisk varvsmiljö i Eriksberg vid Göta älvs kajer. De gamla hallarna, som byggts upp till ett modernt konferenscentrum, har högt i tak och ståtar fortfarande med traverser och rejäla stålbalkar. Miljön är perfekt för att diskutera lyftteknik och tankarna kan flyga fritt, från kollektivtrafik med linbanor till grundliga haveriutredningar. Seminariebesökarna kunde också se inspektörer hänga i rep och drönare som nådde varje tillgänglig vrå i höjdled.

  Läs mer
 • Ny säkerhetsteknik

  Den gamla devisen ‘Kunskap är makt’ gäller definitivt inom kärntekniksektorn. Vi ser nu flera tydliga trender. Dels har vi ett generationsskifte då de personer som byggt upp kärnkraften går i pension och deras kunskap måste överföras till ett yngre led, som också får avvecklingen av de första kraftverksgenerationerna på sitt bord. Dels har vi fortsatta uppdateringar av de reaktorer som skall kvarstå i drift – då måste analog teknik ersättas med digital och då måste ny kunskap tillföras och nya riskanalyser göras om material och system. Läs mer om ny säkerhetsteknik och utbildning.

  Läs mer
 • Säker gondolbana ny attraktion i Kläppen

  Tack vare en ny toppmodern gondolbana hoppas Kläppen Ski Resort i Sälenfjällen locka fler besökare till sin anläggning. Inspecta har tagit ett helhetsansvar för säkerheten.

  Läs mer
 • Inspektion säkrar Södra Cells framtid

  Att inspektera en massaindustri ställer höga krav på planering, noggrannhet och säkerhet. Att stanna produktionen är kostsamt och måste göras på kortast möjliga tid. När Södra Cell hösten 2016 genomförde ett planerat driftstopp var 49 Inspecta-experter engagerade.

  Läs mer
 • Skadeatlas för plast förhindrar dyra misstag

  En ny skadeatlas framtagen av Swerea KIMAB och Inspecta gör det möjligt att få bättre överblick över skador på glasfiberarmerad plast, GAP. – Atlasen förklarar, visar och ger råd när det gäller olika typer av skador, vilket minskar risken att göra felbedömningar på materialet, berättar Karin Jacobson, sektionschef på Swerea KIMAB.

  Läs mer
 • Fråga experten: Hur gör man en smidig kontroll av isolerade ledningar?

  Kiwas expert Thomas Henriksson svarar.

  Läs mer