• Säker drift bygger på många faktorer

  Produktion av el och värme är en teknologiskt krävande verksamhet som bygger på en kombination av teknik och kunskap. För att säkra driften behövs goda rutiner för att hantera driftstörningar, rätt utbildning och ett strukturerat inspektions- och underhållsprogram. På Kraftvärme 2017 hölls flera programpunkter om hur man kan jobba med dessa faktorer.

  Läs mer
 • När allt inte går som smort - haverier i kraftvärmebranschen

  Produktion av värme och el är en av samhällets nyckelfunktioner. I de allra flesta fall fungerar produktionen också som planerat med bara några små störningar, men ibland sker något oförutsett. På Kraftvärme 2017 delade flera föreläsare med sig av sina erfarenheter av haverier – och vad man kan lära sig från dem.

  Läs mer
 • Få järnkoll på bulten med Phased Array UT

  En bultscanner med phased array UT-tekniken ger snabba och fullständiga svar om materialets skick i bultar. Till skillnad från konventionellt ultraljud (UT) kan denna bultscanner upptäcka eventuell korrosion – dessutom utan att bulten behöver skruvas loss.

  Läs mer
 • Rekordmånga besökare under Processindustridagarna 2017

  Speed dating med utställare, matnyttiga föreläsningar och gott om tillfällen att prata med branschkollegor. Processindustridagarna i Göteborg 9-10 november drog rekordpublik.

  Läs mer
 • Krandagarna 2017 - årets höjdare i lyftbranschen

  I slutet av november hölls Krandagarna i de anrika varvshallarna i Eriksberg i Göteborg. Här är några höjdpunkter från seminariet.

  Läs mer
 • Stora utmaningar när Södertälje sluss byggs om

  Vid sidan om Södertälje sluss byggs en helt ny slusskonstruktion på torra land. När projektet är klart ska slussen klara fler och större lasttransporter. Kiwa Inspecta är på plats för att hjälpa den tyska entreprenören att hålla måttet.

  Läs mer
 • Kiwa Inspecta skriver avtal med Trafikförvaltningen

  Kiwa Inspecta Technology har ingått ett avtal med Trafikförvaltningen i Stockholm. Uppdraget är att utveckla SL:s metoder för förvaltning och livstidsförlängning av bärande strukturer på spårfordon. Avtalet omfattar åtta heltidskonsulter under två års tid fram till december 2019.

  Läs mer
 • Regelverk, standarder och säkerhetstänkande på Krandagarna 2017

  När det gäller kranar och lyftredskap får tekniken aldrig fallera. Därför tillämpas många olika regelverk och standarder när lyftredskap konstrueras och används. På Krandagarna 2017 hölls flera föreläsningar om säkerhet i lyftbranschen.

  Läs mer
 • Tekniska axplock från Krandagarna 2017

  Tekniskt sett har kranarna sett likadana ut under ett sekel, men 2000-talet har inneburit betydande detaljförändringar i form av bland annat digitalisering. På Krandagarna i Göteborg visades det senaste i form av kranteknik, bland annat för uppdatering av befintliga traverser och andra lyftredskap.

  Läs mer
 • Ny utgåva av utbildningsboken ”Förarkurs – Mobila arbetsplattformar (skylift)”

  Nu lanserar Kiwa Inspecta en ny utgåva av utbildningsboken ”Förarkurs – Mobila arbetsplattformar (skylift)”. Den uppdaterade lyftboken bjuder på flera nyheter, men har som tidigare säkerhet i fokus.

  Läs mer
 • Nytt vattenprojekt i Kamerun med Ingenjörer utan gränser

  Kiwa Inspecta har sedan 2015 stöttat Ingenjörer utan gränser, bland annat genom att sponsra ett vattenreningsprojekt i byn Tatum i Kamerun. Nu startar ett nytt projekt i samma område, denna gång med målet att skapa en mer stabil vattenförsörjning i området. Här presenterar projektgruppen i Uppsala det nya projektet Waccess:

  Läs mer
 • Katarinahissen föds på nytt

  När Katarinahissen uppfördes på 30-talet var det en djärv byggnation, med en konstruktion som imponerar även på dagens ingenjörer. När hissen renoveras bidrar Kiwa Inspecta med expertis som bland annat undersöker bärigheten och övervakar oönskade påfrestningar.

  Läs mer
 • Säkerhetskultur och regelverk för att minimera olyckor

  Höga temperaturer och tryck, frätande syror och baser, tunga lyft, roterande axlar och vassa skäreggar. Ja, skogsindustrin är en provkarta på alla tänkbara risker som förekommer på en arbetsplats. På Skogsindustridagarna i Sundsvall var därför säkerhet ett bärande tema.

  Läs mer
 • Det stora lyftet i skogsindustrin

  Det som händer i skogsindustrin i dag och under det närmaste decenniet kan betecknas som ett paradigmskifte – råvarorna används till allt fler varor och tekniken utvecklas med stormsteg, vilket innebär ett stort lyft för hela branschen. Något som Kiwa Inspectas seminarium Skogsindustridagarna 2018 tog fasta på.

  Läs mer
 • Många variabler när regelverken för cisterner ska tillämpas

  Ägare och tillverkare av cisterner har de senaste åren svävat mellan hopp och förtvivlan i och med att det rått stor oklarhet kring regelverken från de olika myndigheter inom vars revir cisternerna har hamnat. Pasi Nieminen från Kiwa Inspecta har följt utvecklingen och konstaterar nu att det äntligen finns en viss tydlighet kring hur regelverken skall tillämpas i olika faser av cisternens livscykel.

  Läs mer
 • Stress och pressade tidplaner stora riskfaktorer i arbetsmiljön

  Att arbeta med arbetsmiljö handlar om att kunna förutse vad som skulle kunna hända, det vill säga riskbedömningar. Det säger Kiwa Inspectas arbetsmiljöingenjör, Stefan Brunnberg.

  Läs mer
 • Välkommen till vår nya hemsida

  Du har landat på Kiwa Inspectas och Kiwa Certifierings nya hemsida. Välkommen! Här kan du läsa mer om vilka förändringar vi har gjort.

  Läs mer
 • Nya juridiska bolagsnamn och nytt utseende på fakturor och intyg

  Nu har vi bytt våra juridiska bolagsnamn. Detta innebär att rapporter, certifikat och fakturor kommer att skickas ut under det nya namnet och med vår nya Kiwa-logotyp. Vi börjar också använda våra nya besiktningsskyltar.

  Läs mer
 • Bioraffinaderier – skogsindustrins Spotify?

  Vad finns det för paralleller mellan börsens nykomling Spotify och skogsindustrins senaste favorit, bioraffinaderier? I bägge fallen gäller det att omdefiniera hur en resurs används.

  Läs mer