Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen 

Kontrollera hissens säkerhet

Oftast tar vi för givet att hissen ska fungera störningsfritt utan risk för att vi ska råka ut för någon olycka. För att garantera säkerheten finns det regelverk som fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare måste uppfylla. Regelverken kräver bland annat att hissbesiktning görs av ett ackrediterat organ med bevisad kompetens och erfarenhet.

Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra besiktningar enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. På hissar utför vi förstabesiktning, återkommande besiktning, revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring, verifikation av enstaka objekt och slutlig kontroll.

Återkommande besiktningar

Återkommande hissbesiktningar genererar mängder av information som kan användas till att öka säkerheten och förlänga livslängden för din utrustning. Värdefull data som samlas in kan användas för att förbättra underhållssystem och ge tidiga varningar om framtida problem, så att du kan undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Våra ingenjörer vet vad de ska söka efter, var de ska leta och är kvalificerade för att klara uppgiften. 

Regelverk för hissbesiktning

Boverket har föreskrifter som innehåller krav och regler för hissbesiktning. Reglerna kräver bland annat att hissen kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall. Kontrollen delas in i tre typer:

  • Första besiktning - när en ny hiss har installerats ska den genomgå en första besiktning
  • Återkommande besiktning - de flesta hissar omfattas av ett besiktningsintervall på ett år och ska alltså besiktigas en gång per år
  • Revisionsbesiktning - om hissen har ändrats på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten så ska en besiktning göras innan hissen börjar användas igen

Läs mer på Boverkets hemsida.

Typiska objekt

  • Hissar för persontransport
  • Hissar för person- och varutransport
  • Hissar för varutransport
  • Småvaruhissar
  • Soptransporthissar
  • Tillsynshissar