Så anmäler du dig till Kiwas provtillfällen

Kiwa Certifiering har fastställt tider för genomförande av skriftlig prövning i samband med certifiering enligt rubricerade grupper. För att kunna delta vid dessa krävs att man anmäler sitt intresse via mail till se.bygg@kiwa.com, märk mailet t.ex. "skriftligt prov energiexpert". I mailet skall framgå önskat datum, plats för prövning samt vilken behörighetsnivå man avser att skriva för.

Vid dessa tillfällen kan även andra grupper som t.ex. Entreprenadbesiktningsmän m.m. avlägga skriftligt prov efter överenskommelse.

Om du är osäker på om du uppfyller kraven för certifiering, så erbjuder Kiwa en möjlighet till en enklare förhandsgranskning innan du anmäler dig till ett kunskapsprov. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com så tar handläggare kontakt med er.

PLATSER OCH DATUM

Stockholm: Solna
2019:   Extra provtillfälle 11/12

2020:   27/1,  24/2,  

Göteborg, Mölndal
2019:   Extra provtillfälle 12/12

Malmö:
2019:    27/11 flyttad till 4/12

Sundsvall:
2019:    27/11

Umeå:
2019:   27/11


OBSERVERA att prov, efter överenskommelse, även kan göras på Kiwa Certifierings kontor i Karlskrona under kontorstid.

Samtliga tillfällen startar kl 09.00 om inte annat anges i kallelsen.

PROVTIDER

 • Anläggare av mindre avloppsanläggningar: 3 timmar
 • Anläggare av mindre avloppsanläggningar Förnyelse: 3 timmar
 • Bas P & U: 3,5 timmar
 • Bas: 2,5 timmar
 • Energiexpert Förnyelse av certifikat (oavsett behörighetsnivå): 3 timmar
 • Energiexpert nivå K (Kvalificerad): 4 timmar
 • Energiexpert nivå N (Normal): 4 timmar
 • Energikartläggare: 6 timmar (Del 1: 2 timmar. Del 2: 4 timmar)
 • Entreprenad Besiktningsman Förnyelse: 3,0 timmar
 • Entreprenad Besiktningsman: 3,0 timmar
 • Kontrollansvariga enligt PBL nivå N och K: 4 timmar
 • Kontrollansvarig Förnyelse: 2 timmar
 • Miljöinventerare fastigheter Förnyelse: 3 timmar
 • Miljöinventerare fastigheter: 3 timmar
 • Pannoperatör: 5 timmar
 • Pannoperatör Förnyelse: 5 timmar
 • Radonkonsult: 1,5 timme
 • Radonkonsult omprov: 1 timme
 • Sakkunniga av Tillgänglighet TIL 2 Förnyelse: 3,0 timmar
 • Sakkunniga av Tillgänglighet TIL 2: 5,5 timmar (Del 1: 3 timmar. Del 2: 2,5 timmar)
 • Sakkunniga funktionskontrollanter Förnyelse: 2,0 timmar
 • Sakkunniga funktionskontrollanter: 3,0 timmar

Möjlighet för enskilda provtillfällen finns.


För ytterligare information och bokning - vänligen kontakta Kiwa Certifiering.

Tel: 0455-305600,
E-post: se.bygg@kiwa.com