Siltojen lisäksi taitorakenteisiin luetaan erityinen joukko yhteiskunnan toiminnoille välttämätöntä infrastruktuuria. Näitä ovat niin merenkululle elintärkeät satamarakenteet, majakat ja merimerkit, vesivoiman tuottoon liittyvät padot ja kanavat kuin liikenteen vaatimat tunnelit ja paikoitustasot.

Kiwa Inspectan asiantuntemuksella tehtävin säännöllisin taitorakennetarkastuksin ja tutkimuksin varmistetaan taitorakenteiden toimivuus ja turvallisuus. Käytössämme on maamme modernein huipputeknologia kuvantamismenetelmineen - tarvittaessa vaikka sukeltajan käsissä.

Erikoisrakenteet tutkimus esimerkiksi seuraaville kohteille:

  • satamarakenne
  • majakka ja merimerkit
  • vesivoiman tuottoon liittyvät padot ja kanavat 
  • liikenteen vaatimat tunnelit ja paikoitustasot

Taitorakenteiden erikoisrakenteiden tutkimusten edut

  • Taitorakenteen jatkuvan toimintakunnon varmistaminen
  • Modernein teknologia ja tutkimuskalusto
  • Kokenut ja koulutettu erikoisasiantuntija