• Siltarakenteet
 • Kiinteistöjen julkisivut ja vesikatot
 • Mastot, tornit, piiput, vesitornit
 • Majakat, merimerkit
 • Kaukolämpö- ja sähköverkostot
 • Kohteet, joiden visuaalinen tarkastaminen on vaikeaa, kallista tai vaarallista
 • Korjaussuunnittelukohteet
 • Kartoitus- ja maastomittaukset

Kiwa Inspecta palvelee nyt lennokkien avulla tehtävin tarkastuksin. Kauko-ohjattavaa drone-ilma-alusta ja siihen kiinnitettäviä kamerakokoonpanoja käyttämällä minimoidaan raskaiden työvälineiden, esimerkiksi henkilönostimien, käyttöä ja näin tuotetaan tarkastustietoa entistä turvallisemmin ja kustannustehokkaammin. 

Palvelun avulla saadaan tarkastettavasta kohteesta kuvattua osia, jotka muutoin ovat vaikeapääsyisiä. Näin saadaan visuaalinen ja tarkka kokonaiskuva rakenteesta. Tarvittaessa kohteesta saadaan myös lämpökamerakuvaa. 

Kiwa Inspectan lennokein tehtävien tarkastuksien (drone-tarkastusten) avulla asiakas ei saa ainoastaan kuvia, vaan 3D-mallinnuksen sekä laajan tutkimusvalikoimamme ansiosta tarjoamme kohteesta myös asiantuntevan kokonaisselvityksen. Tarkoista valokuvista muodostetaan fotogrammetrinen 3D-malli, jonka avulla asiakas pystyy paikantamaan tutkimuskohteen rakenteelliset yksityiskohdat ja tarkastusmerkinnät omalta tietokoneeltaan käsin. Mallia voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalisena huoltokirjana, suunnittelutoimenpiteiden tukena sekä etätarkastus- ja mittaustyökaluna. 

Kohteessa lennättämisestä tehdään turvallisuusselvitys ja hankitaan mahdollisesti tarvittavat lentoluvat. Turvallisuuden varmistamiseksi kohteeseen tutustuttaessa laaditaan varsinainen lentosuunnitelma. Itse lennättämisen aikana kohteesta saadaan nopeasti suuri määrä erittäin tarkkoja valokuvia, joista asiakkaalle tuotetaan fotogrammetrinen 3D-malli. Asiantuntijamme käyvät mallin ja kuvat läpi, ja laativat niiden pohjalta asiakkaalle tutkimusraportin. Raportti sisältää kuvat mahdollisista poikkeama- tai ongelmakohdista sekä johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset. Malli toimitetaan asiakkaalle joko pilvipalvelun välityksellä tai tarvittavassa tiedostoformaatissa. 


Lennokein tehtävään tarkastukseen soveltuvat kohteet

 • Siltarakenteet
 • Kiinteistöjen julkisivut ja vesikatot
 • Mastot, tornit, piiput, vesitornit
 • Majakat, merimerkit
 • Kaukolämpö- ja sähköverkostot
 • Kohteet, joiden visuaalinen tarkastaminen on vaikeaa, kallista tai vaarallista
 • Korjaussuunnittelukohteet
 • Kartoitus- ja maastomittaukset

Lennokein tehtävän tarkastuksen edut

 • Turvallisemmat tarkastukset
 • Minimoidaan henkilönostinten käyttö
 • Kustannustehokkaat rakenteiden tarkastukset
 • Rakenteesta saatava 3D-mallinnuskuva ja kokonaisselvitys.