Drone-tarkastukset asiantuntevasti 

Käyttämällä kauko-ohjattavaa dronea tarkastuksiin, voimme minimoida raskaiden työvälineiden, esimerkiksi henkilönostimien, käytön. Näin tuotamme tarkastustietoa entistä turvallisemmin ja kustannustehokkaammin. Dronen avulla saamme kuvattua tarkastettavasta kohteesta osia, jotka muutoin ovat vaikeapääsyisiä. Näin saadaan visuaalinen ja tarkka kokonaiskuva rakenteesta. Tarvittaessa voimme ottaa kohteesta myös lämpökamerakuvaa. 

Kiwa Inspectan lennokein tehtävien tarkastuksien (drone-tarkastuksien) avulla saatte kuvien lisäksi kohteesta 3D-mallinnuksen. Laajan tutkimusvalikoimamme ansiosta tarjoamme myös asiantuntevan kokonaisselvityksen. Tarkoista valokuvista muodostamme fotogrammetrisen 3D-mallin, jonka avulla pystytte paikantamaan tutkimuskohteen rakenteelliset yksityiskohdat ja tarkastusmerkinnät tietokoneelta käsin. Voitte käyttää mallia esimerkiksi virtuaalisena huoltokirjana, suunnittelutoimenpiteiden tukena sekä etätarkastus- ja mittaustyökaluna. 

Turvallinen tapa suorittaa tarkastus

Teemme kohteessa lennättämisestä turvallisuusselvityksen ja hankimme mahdollisesti tarvittavat lentoluvat. Turvallisuuden varmistamiseksi laadimme kohteeseen tutustuessamme varsinaisen lentosuunnitelman. 

Tutkimusraportin sisältö

Tarkastuksen aikana otamme kohteesta suuren määrän erittäin tarkkoja valokuvia, joista tuotamme teille fotogrammetrisen 3D-mallin. Asiantuntijamme käyvät mallin ja kuvat läpi, ja laativat niiden pohjalta teille tutkimusraportin. Raportti sisältää kuvat mahdollisista poikkeama- tai ongelmakohdista sekä johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset. Toimitamme teille mallin joko pilvipalvelun välityksellä tai muussa tiedostomuodossa. 

Lennokein tehtävään tarkastukseen soveltuvat kohteet

 • Siltarakenteet
 • Kiinteistöjen julkisivut ja vesikatot
 • Mastot, tornit, piiput, vesitornit
 • Majakat, merimerkit
 • Kaukolämpö- ja sähköverkostot
 • Kohteet, joiden visuaalinen tarkastaminen on vaikeaa, kallista tai vaarallista
 • Korjaussuunnittelukohteet
 • Kartoitus- ja maastomittaukset
 • Tuulivoimalat

Lennokein tehtävän tarkastuksen edut

 • Turvallisemmat tarkastukset
 • Minimoidaan henkilönostinten käyttö
 • Kustannustehokkaat rakenteiden tarkastukset
 • Rakenteesta saatava 3D-mallinnuskuva ja kokonaisselvitys.