Elgesio kodeksas

Profesionalus veiklos vykdymas. Sąžiningo verslo vykdymas. Klientų reputacijos palaikymas, lyg tai būtų mūsų reputacija. Nuoširdus ir pagarbus elgesys su žmonėmis ir aplinka. Socialiai atsakinga veikla. Darbas kartu ir mąstymas apie tai, kaip tas darbas atliekamas. Atsižvelgimas į etinius mūsų veiksmų aspektus. Šios vertybės atrodo kaip savaime suprantamos. Tad logiška, jog jų laikomės kiekvieną dieną, ir didžiuojamės tuo, kad mūsų gaminiai ir paslaugos prisideda prie pasitikėjimo gaminiais, procesais ir organizacijomis kūrimo.

„Kiwa“ elgesio kodeksas yra tarsi darbuotojų mąstymo rėmas ir pareiškimas visiems „Kiwa“ suinteresuotiesiems subjektams. Kiekvienas „Kiwa“ darbuotojas kodeksu turi naudotis kaip gairėmis ir veikti išmintingai bei vadovaujantis sveiku protu. Toks elgesys yra laikomas tinkamu elgesiu.

Žr. „Kiwa“ elgesio kodeksą (PDF)