Įmonės socialinė atsakomybė

„Kiwa“ veiklos pagrindas yra mūsų įmonės socialinė atsakomybė (ĮSA). Mūsų kokybės deklaracijos, bandymai ir tikrinimai didina žmonių saugą ir sveikatą tiek darbe, tiek namuose ir kuria iš esmės saugesnį, sveikesnį ir tvaresnį pasaulį. Skaidrumą užtikriname palaikydami aukštą kokybę ir atlikdami reguliarius tikrinimus, kad stiprintume visuomenės pasitikėjimą. Apskritai, apie 70 % mūsų pajamų yra tiesiogiai susijusios su ĮSA.

2025 m. ĮSA veiksmų plane

Mes nuolatos tobulėjame ir tvariai plečiame savo verslą. Esame išsikėlę ambicingus, tačiau pasiekiamus ir pamatuojamus „Kiwa“ ĮSA pasaulinius tikslus, kurie suformuluoti mūsų 2025 m. ĮSA veiksmų plane. Vidaus ir išorės auditais užtikriname, kad ir toliau siektume šių tikslų.

Visai „Kiwa“ grupei taikomi du bendrieji principai:

  1. Pirmiausia, kiekvienas „Kiwa“ biuras ir, galiausiai, visi „Kiwa“ padaliniai visose šalyse, kuriose mūsų įmonė vykdo veiklą, turėtų būti audituojami ir sertifikuojami pagal ĮSA veiksmų plano 3 lygį. Planuojama, kad 2025 m. už 80 % mūsų apyvartos bus atsakingi sertifikuoti biurai.

    Vadovaudamiesi šiuo bendruoju principu, nustatėme tris pagrindinius siekius: sumažinti CO2 pėdsaką, pagerinti darbuotojų sveikatą ir pasitenkinimą,  didinti mūsų paslaugų tvarumą – visa tai lydi aiškiai apibrėžti tikslai.

  2. Antrasis bendrasis principas taikomas po to, kai biuras ar šalies padalinys įgyvendina pirmąjį principą ir pagrindinius siekius: tada pasirenkami du Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai (toliau – DVT), nubrėžiantys tolesnio vystymosi kryptį.

Tarptautinė „Kiwa“ ĮSA taryba

Tarptautinė „Kiwa“ ĮSA taryba, kurią sudaro kolegos iš „Kiwa“ biurų visame pasaulyje, rūpinasi mūsų 2025 m. ĮSA veiksmų plano įgyvendinimu. Visose šalyse, kuriose „Kiwa“ vykdo veiklą, sudarytos darbo grupės užtikrina, kad ĮSA ir jos tikslams būtų skiriamas deramas dėmesys. Visa tai darome tam, kad sukurtume tvaresnį, teisingesnį ir geresnį pasaulį.

Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie „Kiwa“ ĮSA strategiją? Skaitykite daugiau mūsų pasaulinėje svetainėje.