23 spalio 2020

Nuotoliniu būdu nuolat vykdomi tęstiniai neformalieji profesiniai mokymai!

NUOTOLINIU BŪDU NUOLAT VYKDOME - TĘSTINĮ NEFORMALŲ PROFESINĮ MOKYMĄ!
Tęstinis neformalus profesinis mokymas - vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurį baigus neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą, bet išduodamas laisvos formos pažymėjimas. Tęstinio neformalaus profesinio mokymo programa skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE MOKYMUS RASITE ČIA