1 liepos 2020

UAB Kiwa Inspecta darbuotojai dalyvavo mokymuose apie socialinės atsakomybės skatinimą

UAB „Kiwa Inspecta“ darbuotojai 2019-2020 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendiname projekte „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 ), finansuojamame iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Šio projekto metu įmonės darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose susipažindino su socialinės atsakomybės bei socialiai atsakingo verslo principais, konsultavosi socialinės atsakomybės ataskaitos rengimo klausimais. Projekto rezultatas – parengta UAB „Kiwa Inspecta“ socialinė atsakomybės ataskaita - PERŽIŪRĖTI