Gyvūnų gerovė

Prekyba gyvuliais ar jų laikymas turi  atitikti taisykles, kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė ir sveikata. Taisyklės taikomos pvz. gyvūnų laikymui, priežiūrai, veisimui ir atskyrimui.

Gyvūnų gerovė

Kiwa turi sukaupę didelę patirtį sukuriant kokybės sistemas, auditus ir sertifikuojant įmones gyvūnų gerovės srityje visame pasaulyje. Dirbame ne tik pirminiame sektoriuje, tačiau ir skerdyklose, mėsos apdirbimo, mažmeninėje prekyboje ir pan. Mes esame jūsų patikimas partneris gyvūnų gerovės srityje!