Toepassingsgebied 

De brandbeveiligingssystemen zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen / opslaglocaties met het oog op brandbestrijding of -controle. De volgende specifieke scopes zijn mogelijk:

A. Watermist-Systemen;
B. Automatische Sprinklerinstallaties;
C. Blusgassystemen;
D. Zuurstofreductiesystemen;
E. Aerosol-Systemen;
F. Poederblussystemen;
G. Blusschuimsystemen;
H. Waternevel-Systemen.

Internationaal toepasbaar
De BRL K21045 voor het Testen, Inspecteren en Certificeren van Brandbeveiligingssystemen heeft een modulestructuur voor brandbeveiligingssystemen op basis van internationale normen, het schema is hierdoor internationaal toepasbaar.

Voor wie?
Dit schema is bedoeld voor leveranciers van componenten, leveranciers van Brandbeveiligingssystemen, leveranciers van onderhoud aan brandbeveiligingssystemen en voor de eindgebruikers.

Met een certificaat op basis van de Beoordelingsrichtlijn K21045 voor het Testen, Inspecteren en Certificeren van brandbeveiligingssystemen kunt  zich onderscheiden in de markt.

Wanneer is het nodig?
Brandbeveiligingssystemen zijn cruciaal als het gaat om veiligheid van mensen. Er zijn veel verschillende brandbeveiligingssystemen. Met dit schema hebben we het gehele proces van product tot onderhoud van de diverse brandbeveiligingssystemen in één schema opgenomen. 

Om er zeker van te zijn dat deze brandbeveiligingssystemen ook doen wat er van ze verwacht wordt, worden er testen, bedrijfsaudits, inspecties en beoordelingen op het geleverde werk uitgevoerd. Met een certificaat kan de eindgebruiker erop vertrouwen dat de installatie doet wat ervan verwacht wordt.

Kiwa NCP heeft hiervoor de BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen opgesteld.

Processtappen
In de Beoordelingsrichtlijn K21045 Brandbeveiligingssystemen zijn eisen gesteld aan de componenten en het volledige brandbeveiligingssysteem. Daarnaast stelt de BRL K21045 eisen aan het bedrijf dat de brandbeveiligingssystemen installeert, levert en onderhoud uitvoert.

Certificering van uw component of uw bedrijf op basis van de BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks periodieke audits en inspecties uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Kiwa Fire Safety & Security (Kiwa FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.