2 februari 2024

Kiwa publiceert Specifiek Certificatie Programma voor het op afstand testen van sprinklerpompen

Brandbeveiligingssystemen zoals sprinkler- en watermistsystemen hebben een pomp nodig om voldoende watervolume en waterdruk te genereren om hun beveiligingsdoel te bereiken. Het onderhoud van deze brandpompsystemen wordt al jaar en dag uitgevoerd op de locatie van de sprinkler-watermistinstallatie. Technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en creëert voor de markt een andere manier van werken. De markt heeft hierdoor een ontwikkelingsproces ingezet om de tweewekelijkse testen van het sprinklerpompsysteem zoveel mogelijk op afstand uit te voeren. Kiwa stelde hier het Specifiek Certificatieprogramma ‘SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers’ voor op.

De markt heeft het veranderproces in gang gezet vanwege onder andere de krapte op de arbeidsmarkt. Door de 2-wekelijkse testen op afstand uit te voeren is het gekwalificeerde personeel beter inzetbaar. Doordat de onderhoudsprocessen geautomatiseerd zijn, worden menselijke fouten tot een minimum beperkt en worden resultaten nauwkeurig vastgelegd.
Het uitvoeren van de 2-wekelijkse testen op afstand heeft daarnaast nog twee voordelen. Gebruikers op locatie worden niet door de werkzaamheden gestoord en de uitstoot van NOx en COx wordt beperkt, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een duurzame economie.

Randvoorwaarden

Om het ontwikkelingsproces in gang te zetten zijn eerst de randvoorwaarden vastgesteld. Deze randvoorwaarden zijn:

  • Het verifiëren van de gebeurtenissen op de onderhoudslocatie(s) door middel van een video- en audiobewakingssysteem door de beheerder op afstand;
  • De verbinding en communicatie met de externe locatie waar de uitvoerende beheerder zijn activiteiten uitvoert, heeft een fysiek en logisch adequaat beveiligingsniveau, toepasbaar voor “Industrial Automation Control Systems” (IACS);
  • Het toepassen van extra (redundante) sensoren in de brandbluspompsystemen, die betrouwbare meet- en regelinformatie opleveren.

SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers

Voor het uitvoeren van de 2-wekelijkse testen van het sprinklerpompsysteem is een toepassingsgebied geformuleerd in het Specifiek Certificatie Programma ‘SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers’ dat wordt uitgevoerd onder het Test-, Inspectie- & Certificatie schema ‘K21045 Fire Protection Systems’.

De ‘SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers’ bevat de functionele- en prestatie-eisen voor de service van toegang op afstand en de monitoring en service van de brandbluspompsystemen van brandbeveiligingssystemen op basis van sprinkler- en watermistsystemen. Ook een beperkt toepassingsgebied voor alleen de toegang en monitoring is mogelijk.

De SCP07 kent twee basisscopes:

  • Scope A – Watermistsystemen – service;
  • Scope B – Automatische Sprinklersystemen – service.

Het specifiek Certificatie Programma SCP07 is geaccepteerd door het College van Deskundigen Brandveiligheid van Kiwa, waarin alle relevante partijen op het gebied van brandbeveiligingssystemen vertegenwoordigd zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, download dan de ‘SCP07 Remote access & services on Fire pump systems for sprinklers’ van de productpagina K21045 Fire Protection Systems.

Heeft u nog vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via 088-9985100 of stuur een email bericht naar NL.info.ncp.fss@kiwa.com.