13 december 2023

Kiwa reikt certificaat uit aan Unica voor FIRE Vision Sprinkler

Kiwa Fire Safety & Security heeft op 4 december het certificaat BRL-K21045 – SCP07 uitgereikt aan Unica, voor de innovatie Fire Vision sprinkler. Deze innovatie stelt Unica in staat tweewekelijkse sprinklerinstallatietests op afstand uit te voeren vanuit een centrale control room. Het certificaat bevestigd de afronding van dit certificeringstraject, waarmee Unica en de innovatie FIRE Vision sprinkler voldoen aan het specifiek certificatieprogramma K21045-SCP07 Remote Acces Remote Service voor Sprinkler Systemen.  

 

Unica Fire Vision Sprinkler certificaat  overhandigen S.jpg

v.l.n.r. Mischa van der Geld (Unitmanager Kiwa Fire Safety & Security Certification), Tom Verschoor (Clusterdirecteur Unica Fire Safety), Peter Voshol (Business Development Manager Kiwa), Raycko van Hummel (Manager digital Unica Fire Safety), Marcel van der Beek (Directeur Boele Fire Protection), Christiaan Koekoek (Sales manager technisch beheer Unica Fire Safety), Dennis Verboom (Lead Software Engineer Unica ICT Solutions), Erik Haan (Technisch innovatiespecialist Unica Fire Safety), Jelle van der Giessen (projectleider Boele Fire Protection), Andre Groenewegen (Software engineer Unica ICT Solutions), Soetimah Luijf-Goos (Marketing en communicatie Manager Unica Fire Safety) en Jan van Trijp (trainee).

 

Tijdens een officieel moment heeft Mischa van der Geld, unitmanager Kiwa FSS Certification, het certificaat voor Remote Acces Remote Service voor FIRE Vision sprinkler overhandigd aan Clusterdirecteur Tom Verschoor en Digital Manager Raycko van Hummel van Unica Fire Safety.

Een aantal maanden geleden bracht Unica FIRE Vision sprinkler op de markt, met als doel om klanten op duurzame wijze te ondersteunen bij het periodiek beheer en testen van sprinklerinstallaties. Met de certificering op basis van de Beoordelingsrichtlijn ‘K21045 Fire Protection Systems’ en het Specifieke Certificatieprogramma ‘SCP07- Remote Acces Remote Service for Sprinkler Systems’ toont Unica aan op een adequate en innovatieve manier invulling te kunnen geven aan beheersactiviteiten voor sprinklerinstallaties en deze op afstand te kunnen monitoren en testen. Hierbij stelt het certificatieprogramma eisen aan het op afstand testen van sprinklersystemen vanuit drie perspectieven. Allereerst internationale eisen op het gebied van cyber security vanuit de IEC 62443 (3-3), het remote acces en remote service proces voor brandveiligheidssystemen (EN 50710) en de eisen die gesteld worden aan de beheersactiviteiten voor sprinklersystemen op basis van de NFPA 25 en TB80.

Met dit certificaat bevestigt Unica tevens haar positie als innovatieve speler op het gebied van (brand)veiligheid en het continue streven naar steeds duurzamere en efficiëntere brandveiligheidsoplossingen in de brandveiligheidsbranche. Voor Unica (Fire Safety) draait innovatie om het verbeteren van processen, producten en diensten om klanten beter van dienst te zijn en tegelijkertijd brandbeveiliging duurzamer, efficiënter en slimmer te maken. FIRE Vision Sprinkler is daar een mooi voorbeeld van. Deze certificering onderstreept het succes in het ontwikkelen van innovatieve brandveiligheidsoplossingen, en zet de toon voor een toekomst waarin dergelijke innovaties hopelijk standaard worden’, aldus Clusterdirecteur Tom Verschoor, van Unica Fire Safety.

Deze officiële uitreiking markeert niet alleen de gecertificeerde status van FIRE Vision sprinkler, maar benadrukt ook de goede samenwerking tussen Kiwa en Unica gedurende het hele certificeringstraject: ‘Kiwa en Unica vinden elkaar op het gebied van het mogelijk maken van innovatieve en duurzame oplossingen voor brandveiligheid. We feliciteren Unica met het behalen van deze mijlpaal’, aldus Mischa van der Geld, unitmanager Kiwa FSS Certification.

Beoordelingsrichtlijn K21045 Fire Protection Systems

BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen is een internationaal toepasbaar certificatieschema voor het testen, inspecteren en certificeren van brandbeveiligingssystemen. Kiwa biedt hiermee de mogelijkheid tot een hoge kwaliteitsborging voor alle gangbare actieve brandbeveiligingssystemen in alle stadia van dat systeem (fabricage, installatie, onderhoud en gebruik door eindgebruiker).

Specific Certification Program Fire Protection Systems for Services (SCP07)

De SCP07 wordt uitgevoerd onder de Beoordelingsrichtlijn K21045 Fire Protection Systems en richt zich op het onder certificaat uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op afstand.
Brandbeveiligingssystemen zoals sprinkler- en watermistsystemen hebben een brandpomp nodig om voldoende volume en waterdruk te genereren om hun doel te bereiken. Het onderhoud van deze brandpompsystemen werd tot op heden uitgevoerd op de locatie van de sprinkler- of watermistinstallatie. De SCP07 specificeert de vereisten voor een dergelijke oplossing.

De SCP07 kent twee basisscopes:

  • Scope A – Watermistsystemen – service;
  • Scope B – Automatische Sprinklersystemen – service.

Download de SCP07 hier: K21045-SCP07 Remote access & services on fire pump systems for sprinklers

Meer informatie

Wilt u meer weten over de certificering van uw bedrijf op basis van de Beoordelingsrichtlijn K21045 Fire Protection Systems of over het Specifiek Certificatieprogramma SCP07- Remote Acces Remote Service, kijk dan op onze productpagina K21045 Fire Protection Systems.

heeft u nog vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-9985100 of stuur een email bericht naar NL.info.ncp.fss@kiwa.com.