30 juni 2022

FireX neemt certificaat op basis van de BRL-K21045 Fire Protection Systems in ontvangst

Met het behalen van de accreditatie voor de uitvoering van de Beoordelingsrichtlijn K21045 Fire Protection Systems, kan Kiwa NCP nu haar certificatiediensten onder accreditatie uitvoeren. In maart van dit jaar heeft Kiwa NCP de laatste van een reeks beoordelingen uitgevoerd bij FireX. Hiermee neemt FireX het nieuwe certificaat, op basis van de BRL-K21045 Fire Protection Systems, in ontvangst.

De BRL-K21045 is ontwikkeld voor fabrikanten van componenten, leveranciers, systeemontwerpers, installateurs, onderhoudsbedrijven én eindgebruikers van brandbeveiligingssystemen. Het schema kent 8 verschillende systeemtypen. Firex is gecertificeerd voor de scope watermistsystemen.

Uitreiking certificaat

Op 30 juni 2022 heeft Jean Paul Lamers van FireX het proces- en servicecertificaat met accreditatiemerk voor de levering, installatie en onderhoud van watermistsystemen uitgereikt gekregen van Wouter van Beers, productmanager Kiwa NCP.
Met deze certificering is FireX in staat om nu ook, voor de door hun geleverde, geïnstalleerde en onderhouden watermistsystemen, een leveringscertificaat of onderhoudscertificaat af te geven.

K21045 Fire Protection Systems

Dit unieke beoordelingsschema voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van vast opgestelde brandbeveiligingssystemen richt zich op de gehele keten van fabrikanten, installateurs, onderhoudsbedrijven en eindgebruikers. Het biedt partijen de mogelijkheid tot het leveren van producten en diensten met aantoonbaar een hoge mate van kwaliteitsborging voor alle gangbare vast opgestelde brandbeveiligingssystemen.

Kiwa is recent geaccrediteerd voor de uitvoering van de BRL-K21045 Fire Protection Systems voor de scopes Watermistsystemen en blusgassystemen. Hiermee heeft Kiwa Nederland uitbreiding van de accreditatie (registratienummer C002) op basis van de norm EN ISO/IEC 17065:2012. Kwaliteit staat bij ons in een hoog vaandel. We zijn er dan ook trots op dat we ook deze diensten nu onder accreditatie kunnen aanbieden.

Uitreiking certificaat K21045 aan FireX door Wouter van Beers small.jpg

Wouter van Beers, schema manager K21045 reikt het certificaat uit aan Jean-Paul Lamers van FireX.

 

K21045 Fire Protection Systems

BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen is een internationaal toepasbaar certificatieschema voor het testen, inspecteren en certificeren van brandbeveiligingssystemen. Kiwa biedt hiermee de mogelijkheid tot een hoge kwaliteitsborging voor alle gangbare actieve brandbeveiligingssystemen in alle stadia van dat systeem (fabricage, installatie, onderhoud en gebruik door eindgebruiker).

De beoordelingsrichtlijn K21045 is gebaseerd op breed geaccepteerde internationale normen, waaronder ISO, NFPA en EN. Hierdoor is het schema breed internationaal toepasbaar en kunnen internationaal opererende bedrijven (fabrikant, leverancier, installateur, principaal en verzekeraar) een uniforme kwaliteitsborging realiseren en internationaal benchmarken De volgende systeemtypen vallen onder het K21045-schema:

  • A. Watermist-Systemen;
  • B. Automatische Sprinklerinstallaties;
  • C. Blusgassystemen;
  • D. Zuurstofreductiesystemen;
  • E. Aerosol-Systemen;
  • F. Poederblussystemen;
  • G. Blusschuimsystemen;
  • H. Waternevel-Systemen.

Kijk voor meer informatie op de productpagina: K21045 Fire Protection Systems