22 februari 2022

K21045-SCP04: Nieuwe richtlijn voor centrale stuurapparatuur voor generatoren met zelfproducerende blusmedia

Ook als het gaat om brandbeveiligingssystemen staan de technische ontwikkelingen niet stil. Zo komen er steeds meer systemen met generatoren op de markt, die zélf blusmedia genereren. Tot dusver ging het daarbij doorgaans om aerosol, maar tegenwoordig wordt ook stikstof vaak toegepast. Om ook voor deze nieuwe ontwikkelingen kwaliteitseisen neer te leggen, is er nu de K21045 – SCP04.

Goed aangestuurde brandbeveiligingssystemen zijn cruciaal voor de veiligheid van mensen, gebouwen en goederen. Kwaliteitseisen hiervoor zijn vastgelegd in de Europese norm EN12094-1 (Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices).

Deze norm bevat echter géén eisen voor brandbeveiligingssystemen met generatoren, die zelf blusmedia produceren. Daarom zijn hiervoor aanvullende eisen vastgelegd in het certificatieschema K23003 (Fire Extinguishing Systems based on Dry Aerosol) zoals dat door Kiwa wordt uitgevoerd. De K23003 bevat eisen voor de aansturing van brandbeveiligingssystemen met aerosol-producerende blusgeneratoren.

Inmiddels wordt bij zelfproducerende brandbeveiligingssystemen echter niet alleen maar gebruik gemaakt van aerosol, maar komen ook andere blusmedia in beeld. Zo zijn er intussen ook systemen op de markt waarbij de blusgenerator zelf stikstof genereert. Daarom is met een expertgroep onder de verantwoordelijkheid van College van Deskundigen Brandveiligheid een nieuwe richtlijn ontwikkeld: de K21045 – SCP04. Dit Specifiek Certificatie Programma (SCP) 04 is gekoppeld aan de structuur voor ‘Fire Protection Systems’ op basis van het schema K21045.

Op basis van de K21045 – SCP04 is het, naast de traditionele methode via een steekleiding mogelijk om generatoren aan te sturen voor meerdere blusmedia en via componenten in een ringlus. Verder is het document verduidelijkt en aangevuld met alle kennis die de laatste jaren in dit werkveld is verzameld.

Meer informatie
Meer over de richtlijn K21045 kunt u lezen op de productpagina K21045 Fire Protection Systems. U kunt hier ook de K21045 – SCP04 downloaden (pdf), net als de overige Specifieke Certificatie Programma’s die aan de K21045 gekoppeld zijn. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Peter Voshol (peter.voshol@kiwa.com of +31 6 51 59 57 98).