18 december 2023

Kiwa publiceert Certificatieprogramma voor brandbeveiliging stallen

Jaarlijks vallen er veel dierlijke slachtoffers bij stalbranden. Alleen al in 2022 vonden er 42 stalbranden plaats, waarbij 130.000 dieren om het leven kwamen (bron: Verbond van Verzekeraars). Kiwa heeft samen met de branche een Specifiek Certificatieprogramma (SCP) opgesteld om de brandveiligheid in stallen te vergroten.

Een stalbrand wordt veelal veroorzaakt door blikseminslag, broei of elektrische defecten. Door de aanwezigheid van zeer brandbare materialen zoals stro, hooi en mestgassen ontstaat er al snel een heftige brand. Een dergelijke stalbrand heeft veelal grote gevolgen voor de aanwezige dieren en daardoor veel impact op de boer en de betrokken hulpverleners.

Speciaal voor dit scenario is het Specifieke Certificatieprogramma SCP06 ontwikkeld voor de brandveiligheid van dieren in stallen, gebaseerd op watermistsystemen.

SCP06 Fire Protection of life stock in stables based on watermist

De SCP06 wordt uitgevoerd op basis van het Test- Inspectie- en Certificatieschema K21045 Fire Protection Systems en bevat een testprotocol om de effectiviteit van het brandbeveiligingssysteem gebaseerd op watermist aan te tonen. De SCP06 bevat daarnaast de prestatie-eis bij branden in stallen en is gebaseerd op de typische gevarenconfiguratie zoals deze vandaag de dag in deze stallen voorkomt.

De configuratie van het brandbeveiligingssysteem in dit specifieke certificeringsprogramma is gebaseerd op een “total flooding” watermistsysteem, met als doel brandbestrijding. Een ‘total flooding’ watermistsysteem verspreidt een fijne watermist, waardoor de brand in de stal snel wordt geblust, zonder een risico te vormen voor de aanwezige dieren. De watermist circuleert in de lucht, waardoor de toevoer van zuurstof wordt onderdrukt en de warmte wordt geabsorbeerd. Deze vorm van brandveiligheid is effectief om het brandproces in stallen te doorbreken.

Bij het opstellen van het specifieke certificeringsprogramma SCP06 is rekening gehouden met de volgende overwegingen:

  • De integratie met bestaande watermistsystemen met als functie het regelen van de temperatuur in de stal voor de dieren;
  • De integratie met bestaande videobewakingssystemen met de functie om de dieren in de stal te observeren;
  • Deze integratie van het watermistsysteem met het bestaande klimaatbeheersingssysteem is nodig om het rendement op investeringen positiever te maken voor de gebruiker(s) van deze systemen. Het gevolg hiervan is dat dit een positieve invloed heeft op het nemen van de beslissing van deze investeringen ter bescherming van de stallen en dieren;
  • Het brandbeveiligingssysteem heeft niet de intentie om de aanwezige dieren te schaden.

Het College van Deskundigen Fire Safety heeft het Specifiek Certificatie Programma ‘SCP06 Fire Protection of life stock in stables based on watermist’ inmiddels geaccordeerd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, download dan de ‘SCP06 Fire Protection of life stock in stables based on watermist’ van de productpagina K21045 Fire Protection Systems.

Heeft u nog vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via 088-9985100 of stuur een email bericht naar NL.info.ncp.fss@kiwa.com.

SCP06 small.jpg