12 oktober 2023

Het CCV verstrekt gelijkwaardigheidsverklaring voor scopes A en C Kiwa-schema K21045 Brandbeveiligingssystemen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) stelt het Kiwa-schema K21045 Fire Protection Systems, scopes A Watermistsystemen en C Blusgassystemen, gelijkwaardig t.b.v. de inspecties volgens de CCV-inspectieschema’s Brandbeveiliging. Hierdoor kan een inspectie plaatsvinden volgens de kolom ‘met certificaat’’ van de ‘CCV-inspectieschema's Brandbeveiliging’.

Kiwa NCP heeft de gelijkwaardigheid onderbouwd met een vergelijking tussen de inspectiepunten van de inspectieschema’s Brandbeveiliging enerzijds en de eisen uit scopes A en C van het schema K21045 Fire Protection Systems anderzijds. Hieruit blijkt dat de per inspectiepunt voorgeschreven methode in de kolom ‘met lev.cert’ en ‘met onh.cert’ correspondeert met certificatie-eisen waarop Kiwa NCP toezicht houdt.

Wat is gelijkwaardigheid?

De ‘CCV-inspectieschema’s Brandbeveiliging’ houden rekening met afgegeven certificaten voor levering en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties. Als zo’n certificaat voorhanden is, kunnen de omvang en diepgang van de inspectie worden beperkt en mag de kolom ‘met leveren certificaat’ of ‘met onderhoudscertificaat’ worden aangehouden. Dit geldt bij de beschikbaarheid van een certificaat op basis van een CCV-certificatieschema of een door het CCV gelijkwaardig verklaard schema.

Nu het CCV de gelijkwaardigheidsverklaring heeft afgegeven voor scope A (Watermistsystemen) en C (Blusgassystemen) van de BRL-K21045, mag de kolom ‘met leveren certificaat’ of ‘met onderhoudscertificaat’ worden aangehouden als een certificaat beschikbaar is.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Kiwa Nederland, internationaal handelend onder de naam Kiwa FSS Certification en in Nederland onder Kiwa NCP, is geaccrediteerd volgens de vereisten uit de norm EN ISO/IEC 17065:2012, met registratienummer C002.

Kiwa NCP voert de certificeringen voor de scopes ‘Watermist’ en ‘Blusgas’ van de K21045 Fire Protection Systems uit onder accreditatie. Het CCV heeft derhalve een gerechtvaardigd vertrouwen dat blusgasinstallaties en watermistinstallaties die onder certificatie volgens BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen worden geleverd en onderhouden voldoen aan de in het certificatieschema gestelde eisen.

Solide kwaliteitsborging

De BRL K21045 Brandbeveiligingssystemen is een internationaal toepasbaar certificatieschema voor het testen, inspecteren en certificeren van brandbeveiligingssystemen. Met dit schema biedt Kiwa de mogelijkheid voor een solide kwaliteitsborging voor alle gangbare actieve brandbeveiligingssystemen in alle stadia van een systeem. Het schema kent acht verschillende systeemtypen. De gelijkwaardigheidsverklaring van het CCV is geldig voor de systeemtypen Watermistsystemen en Blusgassystemen. 

Kijk voor meer informatie op onze productpagina: K21045 Fire Protection Systems

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of NL.info.ncp.fss@kiwa.com.