5 februari 2024

Veiligheid voorop: MJ-Tech zet nieuwe standaard met gecertificeerd brandveiligheidssysteem voor veestallen

Elk jaar worden in Nederland duizenden dieren het slachtoffer van stalbranden. In de zoektocht naar effectieve brandpreventie voor (pluim)veestallen heeft MJ-Tech B.V. uit Etten-Leur een belangrijke mijlpaal bereikt. Kiwa certificeerde het bedrijf onlangs conform de richtlijn K21045 – SCP06 ‘Fire Protection of Life Stock in Stables based on Watermist’. MJ-Tech’s projectmanager Ferry Schoenmakers en commercieel directeur Jurnjan van den Bremer vertellen over het certificeringstraject en hoe hun brandbeveiligingssysteem een cruciale rol speelt in het beschermen van dierenleven en het verbeteren van brandveiligheid in agrarische omgevingen.

MJ-Tech B.V. staat aan de frontlinie van innovatie op het gebied van hogedruknevelsystemen. Met decennialange ervaring heeft het bedrijf uit Etten-Leur zich gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en implementeren van hoogwaardige nevelinstallaties. Hoewel oorspronkelijk ontworpen voor klimaatregeling in stallen en kassen, kunnen deze systemen nu ook ingezet worden voor brandbeheersing in grootschalige dierverblijven. Het open nozzle systeem, geactiveerd door een branddetectiesysteem, vult bij detectie de ruimte met verkoelende watermist, waardoor zuurstoftoevoer naar de brandhaard wordt beperkt.

Hoe hebben jullie MJ-Tech’s klimaatregelingssysteem doorontwikkeld naar toepassing als oplossing voor brandbeheersing?

We hebben al meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van hoge druk neveltechnieken, onder meer in de glastuinbouw en de stallenwereld. We zijn dus al heel lang bezig pluimveehouders te helpen in periodes van extreme hitte het dierenwelzijn te verbeteren. Ruim vijf jaar geleden vroeg een klant uit de pluimveesector of het niet mogelijk was de techniek van hogedruknevel te gebruiken om watermist te genereren in het kader van brandbeheersing.

Wanneer besloten jullie het systeem te laten certificeren?

Nadat verzekeraars vroegen naar certificering. Gesprekken met het bevoegd gezag en experts maakten duidelijk dat eenduidigheid naar de markt essentieel was. We kozen voor geaccrediteerde testlaboratoria en overwogen certificatie door verschillende certificeringsinstanties. Uiteindelijk viel onze keuze op Kiwa. Onze focus lag op een wereldwijd toepasbaar en realistisch traject, met de nadruk op Europese regelingen. Contacten met Kiwa’s productmanagers Peter Voshol en Wouter van Beers zorgden voor een soepel traject in de afgelopen anderhalf jaar.

Er moest natuurlijk een live test plaats vinden met het watermistsysteem om de werking en doeltreffendheid aan te tonen?

Dat klopt. Hoewel we intern al veel ervaring hadden opgedaan met de techniek, zochten we externe validatie en een neutrale beoordeling. Een bezoek aan de Twente Safety Campus vorig jaar leverde uitgebreide tests op, maar dat alleen volstond niet voor het certificaat. Kiwa heeft de effectiviteit van ons watermistsysteem daarom beoordeeld op locatie, bij een klant in Brabant, met diverse brandscenario's. Dit resulteerde in een productcertificaat. Deze benadering illustreert in onze ogen de grondige aanpak van Kiwa.

Jullie hadden een pre-assessment gepland om beter inzicht te krijgen in de audit. Hoe verliep dat?

Dat pre-assessment was erg waardevol voor ons. Het bood een inventarisatie van onze huidige status en bereidde ons goed voor op de definitieve audit. Omdat het om een nieuw product gaat, was het pre-assessment essentieel om inzicht te krijgen in hoe de audit zou verlopen. We hebben een grondige inventarisatie kunnen maken en waren daardoor goed voorbereid op de definitieve audit.

Wat is de toegevoegde waarde van certificering voor MJ-Tech?

Naast een commerciële stimulans helpt certificering ons ook om onze kwaliteitscontroles te versterken en nog professioneler te werken. Met behulp van factory acceptance tests en site acceptance tests implementeren we eigen kwaliteitsborging. Het certificeringstraject fungeert als een spiegel, waarbij feedback van Kiwa ons uitdaagt om te verbeteren en zorgt voor professionele groei. Zo kijken we nu nóg beter naar hoe we systemen op locatie opleveren. Wat is er nodig? Wat worden de uitgangspunten van de stal die we gaan voorzien van watermist? Ook gaan we nu op een andere manier het gesprek aan met klanten en kunnen we ze nu beter vertellen waarom ze bepaalde zaken nodig hebben.

Kijken jullie nu ook anders naar de leveranciers van de onderdelen die jullie voor jullie systemen gebruiken?

Zeker, je gaat natuurlijk goed kijken welke componenten je toepast en welke leveranciers er in die keten zijn. Wat leveren ze, hoe leveren ze? Voorheen deden we niet heel veel steekproeven. Als er iets verkeerd was, dan was het verkeerd en daar ga je op reageren. Nu proberen we dat al eerder af te vangen.

Welke impact had certificering op jullie medewerkers? Bijvoorbeeld als het gaat om opleidingen?

Certificering heeft geleid tot betere documentatie en opleidingsprogramma's voor onze medewerkers. We communiceren nu effectiever met medewerkers via trainingen, waardoor buitendienstmedewerkers beter uitgerust zijn om klantvragen te beantwoorden en als ambassadeurs van ons bedrijf op te treden.

Hoe kijken jullie terug op het traject?

Het certificeringstraject was een strak geplande operatie met duidelijke doelstellingen, waarbij we in december ons initiële doel bereikten. Niet zonder uitdagingen. Zo moesten we tijdens de test op locatie de coördinatie met verschillende stakeholders managen, waaronder de brandweer die preventief stand-by stond en was het ook een hele operatie om de stal leeg te maken. De transparantie van Kiwa in het proces was essentieel. Nadat we de basis hadden gelegd, waren er duidelijke vervolgstappen nodig voor het volledige certificaat, wat een extra jaar in beslag nam. In deze tussenstappen en momenten was er ruimte voor flexibiliteit en samenwerking. Wat opviel, was de pragmatische aanpak van Kiwa, waardoor het traject niet strikt en ambtelijk aanvoelde. Dit heeft bijgedragen aan een positieve ervaring, waarbij gezamenlijke inspanningen tot succes hebben geleid.

IMG_9845 klein.jpg

Wouter van Beers reikt namens Kiwa FSS het certificaat uit aan Ferry Schoenmakers en Jurjan van den Bremer van MJ-Tech B.V.

K21045 Fire Protection Systems

De 'SCP06 Fire Protection of life stock in stables based on watermist' wordt uitgevoerd op basis van het Test- Inspectie- en Certificatieschema 'K21045 Fire Protection Systems' en bevat een testprotocol om de effectiviteit van het brandbeveiligingssysteem gebaseerd op watermist aan te tonen. De SCP06 bevat daarnaast de prestatie-eis bij branden in stallen en is gebaseerd op de typische gevarenconfiguratie zoals deze vandaag de dag in deze stallen voorkomt.

Kijk voor meer informatie op de productpagina: K21045 Fire Protection Systems