21 februari 2023

Kiwa certificeert Lithium Safety Solutions voor brandbeveiliging li-ion-accu’s

Lithium Safety Solutions (LSS), de Nederlandse innoverende partij op het gebied van lithium-ion-veiligheid, ontving onlangs van Kiwa NCP het certificaat voor het kwaliteitsprogramma K21045-SCP05. Met deze certificering toont LSS, onderdeel van Greenex FSG, aan dat het in staat is om effectieve en betrouwbare brandveiligheidsoplossingen te leveren voor li-ion-batterijen en producten waarin deze worden toegepast, zoals elektrische fietsen. LSS-directeur Roel van Veen vertelt er meer over.

Lithium-ion-batterijen worden op grote schaal toegepast in consumentenelektronica en elektrische fietsen en scooters. Branden in li-ion-accu’s zijn doorgaans zeer moeilijk te blussen, omdat de lithium-ion-cellen veel energie opnemen, wat een heftig vuurbeeld veroorzaakt als het mis gaat. Doordat dit brandverloop compleet anders is dan bij een brand met een vaste stof, vloeistof of gas, vraagt de brandbeveiliging in een opslaglocatie van lithium-ion-batterijen specifieke aandacht.

Geïntegreerde veiligheidsoplossing

Om de effectiviteit van brandbeveiligingssystemen voor de opslag van lithium-ion-batterijen aan te tonen, heeft Kiwa het initiële typetestprotocol K21045-SCP05 opgesteld. Lithium Safety Solutions is leverancier van een brede scope van oplossingen voor innovatieve passieve en actieve oplossing voor lithium-ion-batterijen en waterstoftoepassingen, waaronder lithium salvage en storage containers en ‘LiEFS with iDetection and Suppression Technology’. Dit is een geïntegreerde veiligheidsoplossing waarmee een lithiumbrand in een vroeg stadium kan worden ontdekt en onderdrukt.

Hygiënische voorwaarde

‘Certificering tegen een kwaliteitsnorm als K21045-SCP05 is voor ons bedrijf een hygiënische voorwaarde om te kunnen participeren in de markt waarin we actief zijn’, vertelt Roel van Veen. ‘We hebben weliswaar een eigen R&D-afdeling die voorafgaand aan productontwikkeling veel onderzoek doet naar bestaande eisen en normen, maar het leek ons van grote toegevoegde waarde om dit ook door een afhankelijke partij te laten toetsen. We kwamen daarbij al snel uit bij Kiwa. Een gerenommeerde partij met veel expertise die altijd bereid is om met je mee te denken.’

Vertrouwen en zekerheid

Omdat het certificatieprogramma K21045-SCP05 voor Lithium Safety Solutions compleet nieuw was, nam het certificeringstraject volgens Roel van Veen behoorlijk wat tijd in beslag. ‘Maar op zich was het een redelijk standaard proces. Vooral van belang was de invulling van de doelen, met ons product ‘LiEFS with iDetection and Suppression Technology’ als onderdeel van ons lithium-ion veiligheidsconcept: 24/7 safe, connect and control.’ Al met al was certificering volgens Van Veen voor LSS een leerzaam traject. ‘Met een resultaat dat erg belangrijk is voor ons én onze klanten: vertrouwen en zekerheid op basis van serieuze certificatie.’

Specifieke Certificatie Programma K21045-SCP05

De K21045-SCP05 is een specifiek certificatie programma, waarin een testprotocol is gedefinieerd. In dit testprotocol zijn alle uitgangspunten en randvoorwaarden vastlegt voor de opslag, c.q. het operationele gebruik, van lithium-ion cellen binnen een vooraf gedefinieerd beveiligingsconcept.

Hierbij wordt minimaal het volgende onderzocht:

  • Compartiment van de opslag;
  • Uitvoering van het branddetectiesysteem;
  • Uitvoering van het brandbeveiligingssysteem.

Het beveiligingsconcept c.q. -configuratie wordt getest om vast te stellen dat het beveiligingsconcept onder de juiste condities presteert. Indien de testen succesvol zijn, kan dit beveiligingsconcept, met inachtneming van de uitgangspunten en randvoorwaarden, onder certificaat toegepast worden. Binnen deze toepassing is nog geen brandklasse gedefinieerd voor branden op basis van lithium-ion cellen, omdat het gedrag van de cellen nog erg kan variëren.

Meer informatie