Betonirakenteiden 3D-ultraäänitutkimus sopii kaikenlaisten betoni- ja kivirakenteiden tarkasteluun, joiden vahvuus on 50-2500 mm.

Betonirakenteiden sisässä sijaitsevia vaurioita ja betoniteräksiä voi olla vaikea havaita ja etenkin haasteellista paikantaa. Suuren edun tähän tarjoaa ultraäänitutkimus, joka antaa parhaat edellytykset vaurioiden selvittämiseen rakenteita avaamatta ja rikkomatta. Tutkimusten avulla suoritetaan helposti myös laadunvalvontaa uudisrakennuskohteiden betonivaluissa ja näin ollen varmistetaan rakenteen kestävyys ja turvallisuus.

Kiwa Inspectan ultraäänitutkimukset suoritetaan Suomessa harvinaisella MIRA-ultraäänilaitteella. Ultraäänitutkimuksen avulla voidaan paikantaa niin teräksiä, putkia kuin kaapeleitakin, saada tietoa näiden mitoista ja tartunnasta betoniin sekä halkeamien laajuuksista, rakenteen tyhjätiloista, kosteusvaurioista ja rakenteiden paksuuksista.

Betonirakenteiden 3D-ultraäänitutkimus sopii kaikenlaisten betoni- ja kivirakenteiden tarkasteluun, joiden vahvuus on 50-2500 mm. Palvelussa mallinnetaan mitattavasta rakenteesta 3D-kuva, jossa määritellään rakenteen yksityiskohdat, betoniteräkset ja heikkousvyöhykkeet. Tulokset tarjoavat luotettavan ja kustannustehokkaan pohjan rakenteiden kunnon ja käyttöiän arvioille niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa.

Palvelun edut

  • Tarjoaa kattavan vaurioselvityksen ilman rakenteiden avaamista
  • Paikantaa putket, teräkset ja kaapelit betonissa kustannustehokkaasti
  • Havainnollistaa mahdollisen betonin ja terästen tartunnan rakenteessa
  • Mahdollistaa rakenteen eliniän turvallisen jatkamisen
  • Antaa luotettavaa tietoa rakenteen turvariskeistä